Проект положення про дистанційне навчання

Дата публікації: 18.02.2020

Це Положення визначає порядок здобуття вищої освіти за дистанційною формою навчання в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Документ

Всі зауваження та пропозиції надсилати на evrabich@gmail.com

?>
вверх