ПРО ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Дата публікації: 25.02.2020

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

«Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Діяльність підготовчого відділення Навчально-наукового інституту іноваційних технологійДержавного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі – ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА) визначається цим положенням (далі – Положення), яке розроблене на підставі і відповідно до чинного законодавства України та наказів Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти та навчання іноземців, Статуту ДВНЗ ПДАБА, підпорядковується директору ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА.

Проект положення за посиланням

Всі зауваження та пропозиції надсилати на evrabich@gmail.com

?>
вверх