Наукові спрямування

Теоретична концепція підвищення стійкості захисних покриттів на основі мінеральних в’яжучих, призначених для захисту будівельних конструкцій та технологічного обладнання, що має принципове значення для подальшого розвитку теорії стійкості захисних покриттів, гідроізоляційних, футеровочних та інших покриттів. Нанотехнології в виробництві будівельних матеріалів та очищенні шахтних вод.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Французька моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Дерев’янко
Віктор
Миколайович

Дисципліни

Матеріалознавство

Методологія, організація і технологія наукових досліджень

Нанотехнології у виробництві будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 215, (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 2-90, міс. 47-38-33

E-mail

derev@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дерев’янко В.М. має понад 250 наукових праць, серед яких монографії, публікації в наукових періодичних виданнях та матеріалах конференцій, 15 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 12 кандидатів наук, є дійсним членом Академії будівництва України. Є одним із провідних науковців по розробці нанотехнологій в будівельному матеріалознавстві. 2004 р. - по теперішній час – замісник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01. 2007 р. – член спеціалізованої ради по захисту дисертації по будівельним матеріалам національного інституту прикладних наук (INSA) (Франція). 2004-2013 рр. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з архітектури, будівництва та геодезії; 2014 р. – по теперішній час – голова експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з архітектури, будівництва та геодезії.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1970 р. – інженер заводу «Залізобетонних конструкцій» Ворошиловоградська обл.; 1970-1971 рр. – матрос Північного флоту СРСР; 1971-1975 рр. – викладач спеціальних дисциплін Дніпропетровського будівельного технікуму; 1975-1981 рр. – завідувач технологічним відділенням Дніпропетровського будівельного технікуму; 1981-1984 рр. – аспірант кафедри «Технології бетонів та в’яжучих» Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; 1984-1986 рр. – зам. голови профспілкового комітету Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; 1984-1988 рр. – асистент кафедри «Технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; 1988-1994 рр. – професор інституту будівельних матеріалів м. Бумердес, Алжир; 1992-2003 рр. – доцент кафедри «Технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; 2003-2014 рр.– професор кафедри «Технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»; 2003-2008 рр. – декан факультету «Технологій життєзабезпечення» ДВНЗ «Придніпровської академії будівництва та архітектури»; З 2008 р. - по теперішній час – директор навчально-наукового інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві, ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури». З 2014 р. –по теперішній час – професор кафедри Водопостачання, водовідведення та гідравліки.

Публікації

1. Влияние кремнийсодержащих добавок в магнезиально-бишофитную смесь на свойства магнезиального камня/ Деревянко В.Н., Максименко А.А., Бегун А.И., Гришко А.Н. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Зовнішрекламасервіс, 2015. – Вип. 57. – С. 92-98.

2. Исследования химического взаимодействия оксида магния с растворами солей-электролитов/ Деревянко В.Н., Максименко А.А., Бегун А.И., Гришко А.Н. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 7-8. – С. 76-83.

3. Dependence of processes, taking place during the sintering of ceramic bricks, on the content of technogenic mineral systems / Derevianko V., Hryshko H.// Theoretical foundation of civil engineering.   Dnipropetrovsk, 2015. – Vol. № 23. – p. 61-68.

4. Study of polymer-modified powder dry mix produced from magnesia-bishofit composition with additives/ Derevianko V.N., Maksimenko A.A., Hryshko H.M.// Journal of Technical University of Moldova and Moldavian Engineering Association. – Moldova: Technical University of Moldova, 2015. – Vol.4. – P.35-39.

5. Processes occurring during the hydration of nanomodified hemihydrate calcium sulfate/ Rusu I.V., Derevianko V.N., Kondratieva N.V., Hryshko H.M.// Сучасний стан та перспективи розвитку водного господарства/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  Дніпропетровськ, ДДАЕУ, 19-20 травня 2016 р. –  Дніпропетровськ: “СВИДЛЕР А.Л.”, 2016. – С.95-97.

6. Investigation of nanomodified hemihydrate calcium sulfate hydration processes. Derevianko V., Kondratieva N., Sanitskiy N., Hryshko H. .// Meridian ingineresc: № 4, 2016,- Published by technical university of  Moldova, – C. 37-41.

7. Derevianko V. Study of impact factors and the mechanism of process of gypsum binder hydration in the presence of nanomodifiers / Victor Derevianko, Natalia Kondratieva, Hanna Hryshko // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. – P. 67.

8. Патент на корисну модель UA 107674 МПК С04В 28/08, В’яжуче./ Дерев’янко В.М., Гришко Г.М., Любченко В.В., Чушкіна І.В.,  Рудаков Л.М., Бєгун О.І., № u 2015 09453; Заявл. 01.10.2015; опубл. 24.06.2016. Бюл. № 12.

9. Liant plàtre modifie./ V. Moroz ( PAGCA),consultant scientifique: V.Derevianko, Doc. ès Sc. (Tech), Prof.; consultant linguistiaie: L.Kim, PhD // Science et technique: perspectives du ХХІ siecle. матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених 30-31 березня 2017 року. С. 75-77.

10. Наномодифицированное гипсовое вяжущее. /Деревянко В.Н., Гришко А.Н. Мороз Л.В., Мороз В.Ю., Кушнерова Л.А.//.Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения – 2017. С. 73-78.

11. Дерев’янко В.М. Мосьпан В.І. Розробка технології і методу використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів. Структурно-логічна схема досліджень/ / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА 2019.- Випуск 4.- С. 16-23.

12. В’яжуче на основі фосфогіпсу. / В. Н. Деревянко, Н. В. Кондратьева, А. Н. Гришко, Л.В. Мороз // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2019. – № 2. С.10-17. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.10.429

13. Патент на корисну модель UA 131166 МПК С04В7/14, В’яжуче./ Дерев’янко В.М., Гришко Г.М., Любченко В.В., Чушкіна І.В.,  Рудаков Л.М., Бєгун О.І., №  u  201901349 ; Заявл. 11.02.2019; опубл. 12.08.2019. Бюл. №15.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх