Наукові спрямування

Оптимальне керування формуванням бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дехта
Тетяна
Миколаївна

Дисципліни

Енерго- та ресурсозберігаючи технології у виробництві будівельних матеріалів

Проблеми розробки нових будівельних матеріалів для зменшення тепловитрат в умовах України

Сучасні технології виготовлення матеріалів для оздоблювання будівель

Математичні методи рішення технологічних задач на ЕОМ

Будівельне матеріалознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 257 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 46-93-45, моб. +38(096)242 64 41

E-mail

dehta.tatyana75@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Доцент Дехта Тетяна Миколаївна закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури в 1998 р. В академії працює з 2002 року. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами» за фахом «Будівельні матеріали та вироби», науковий керівник - доктор технічних наук, професор кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Сторожук Микола Андрійович. На посаді доцента працює з 2007 р. У 2012 р. вийшла монографія у співавторстві з проф., д.т.н. Сторожуком Н.А. Опубліковано 29 наукових праць, 8 патентів та монографію.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народилась 6 листопада 1975 р. у м. Дніпропетровську. Закінчила ДВНЗ Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА) в 1998 р. за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів». З 1998 по 2001 рр. навчалась в аспірантурі ПДАБА за фахом «Будівельні матеріали та вироби». Працювала асистентом кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій з 2002 по 2004 рр. Захистила кандидатську дисертацію в 2004 р. на тему «Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами». У 2007 р. отримала вчене звання доцент. На посаді доцента працює з 2007 р. до сьогодення.

Публікації

1. Сторожук Н.А., Дехта Т.Н. Оптимальное управление уплотнением бетонных смесей при производстве железобетона: Монография. – Днепропетровск: Пороги, 2012. – 130 с.

2. Сторожук Н.А., Дехта Т.Н., Павленко Т.М. возможности при вакуумировании бетонных смесей в монолитных конструкциях зданий и сооружений // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №69. – Дн-ськ, ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 511-521.

3. Приходько А.П., Дехта Т.Н., Павленко Т.М. Вибровакуумная технология бетонов на основе золошлаковых отходов ТЭС // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. №26. – Рівне, 2013. – С. 374-381.

4. Приходько А.П., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. патент 60594 Україна Кл. С 04 В 7/36 Бюл. №12, 2011 р. Спосіб виготовлення виробів із бетонних сумішей.

5. Dekhta T.N. / Дехта Т. М. Optimal control molding in technology concrete structures / Оптимального управления формованием в технологии железобетонных конструкций // International scientific conference. Promising scientific researches of Eurasian scholars. – Bulgaria, May 2021 – Р. 8-11.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Бетонні суміші та бетони» з дисципліни «Бетони та будівельні розчини» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання / Укладач: Дехта Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 27 с.

7. Методичні вказівки для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Бетони та будівельні розчини» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання / Укладач: Дехта Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 17 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх