Наукові спрямування

Управління інвестиційно-інноваційними проектами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Данилова
Тетяна
Валентинівна

Дисципліни

Організація виробництва

Організація будівництва

Економіка і організація інноваційної діяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
danylova.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2001 р. захистила дисертацію на тему «Обґрунтування доцільності реконструкції житлових будинків на доінвестиційній стадії управління проектами» за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997 р. закінчила ПДАБА і почала навчання в аспірантурі за спеціальністю «Управління проектами та розвиток виробництва». В даний час працює доцентом кафедри планування і організації виробництва, веде роботу з дипломниками і заочниками, є членом ДЕК на кафедрі іноземних мов. Профорг кафедри планування і організації виробництва.

Публікації

1. Данилова Т.В., Черкашина С.О. Особенности инвестиционного страхования в Украине // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Вып. 44. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008.

2. Данилова Т.В., Рынкевич Н.С. Исследование модели влияния корпоративной культуры на организационную эффективность // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 4-5.

3. Данилова Т.В., Кирнос В.М., Рынкевич Н.С. Модель оценки влияния организационной культуры на эффективность деятельности OCI/OEI Кука как фактор повышения конкурентоспособности организации // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств». Тези доповідей. – Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2013.

4. Данилова Т.В., Ринкевич Н.С. Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011.

5. Данилова Т.В., Ринкевич Н.С. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 34 с.

6. Данилова Т.В., Дьяченко Л.Ю., Маркєлова Т.В., Протасова Є.В., Лаже М.В. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2013. – 33 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх