Наукові спрямування

Проведення досліджень з метою вдосконалення управлінням технологічними процесами перемі-шування бетонної суміші, тепловологої обробки силікатних т залізобетонних виробів, сушіння де-ревини і обпалювання керамічних виробів та роботою обладнання на підприємствах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Чумак
Любов
Іванівна

Дисципліни

Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації

Автоматизація технологічних процесів

Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП

Патентознавство

Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

chumak.liubov@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1973 р Дніпропетровський інженерно-будівельний інсти-тут. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті. У 2005 році отримала диплом Доктора Філософії (PhD).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1973 р закінчила механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1974 р працювала асистентом кафедри автоматики . У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1994 р. працює доцентом кафедри автоматики та електротехніки. Опублікувала понад 85 науково-методичних робіт, 7 із яких удостоєні авторських свідоцтв на винаходи. Підготувала 20 магістрів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Публікації

1. Чумак Л.И., Скрипка О.В. Автоматизация двух-стадийного перемешивания бетонных смесей. Журнал «Строительные материалы и конструкции» Киев, «Будівельник» №2, 1990

2. Чумак Л.И, Скрипка О.В., Орловский А.А.Йог В.И Смеситель-активатор.Журнал «Строительство и архитектура» сер. «Известия вузов» Новосибирск №2 1991

3. Чумак ЛИІ, Скрипка О.В., Орловський А.А. Модернизация бетоносмесителя для реализации режимов активации бетонных смесей. «Строительные и дорожные машины» №9, 1991 Изд. «Машиностроение»

4. Чумак Л.И, Шпирько Н.В. Разработка и исследование физико-механических. свойств теплоизоляционного материала на основе перлита с использованием отходов промышленности. Журнал «Строительство», Сер «Известия вузов» №2, 1994 Новосибирск.

5. Чумак Л.И, *студ.Москалева А.А. Автоматизированный контроль теплового режима стекловаренной печи. Вісник ПДАБА №3 2006 с. 58-62

6. Чумак Л.и, Ершова Н.М., Лавренюк И.В. Математическое моделирование и оптимизация процесса сушки строительной керамики . 2-га Міжнародна науково-технічна конференція “Математичні моделі процесів у будівництві” 29-30.03.2007 м. Луганськ.

7. Чумак Л.І, Лавренюк І.В.*студ Кірічек К. Автоматизоване регулювання процесу випалу керамічної плитки в щілинній печі. Вісник ПДАБА №1-2 2008. с69-72.

8. Чумак Л.І, Лавренюк І.В., *студ. Платонова Т.О. Математичне моделювання процесу сушки керамічної цегли в тунельних сушилах Вісник ПДАБА №10, 2010 Дн-ськ с. 26-30

9.Чумак Л.І, Шпірько М.В., *студ. Платонова Т.О., Сенька Т.М. Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної цегли Вісник ПДАБА, №10, 2010 Дн-ськ с.30-35

10. Чумак Л.И, *студ.Бацун И. Матемактическое моделирование процесса тепловлажностной обработки ячеистобетонных изделий в автоклаве. Вісник ПДАБА 2011 №11-12 Дн-ськ с.54-58

11. Чумак Л.І., Собчук А.О. Оптимізація процесу обпалювання керамічної цегли з метою енергозбереження Матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» м. Київ, 15 травня 2020р наукова платформа Open Science Laboratory с.377-382

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх