Факультет економічний

ОПП Міжнародна економіка і бізнес

3 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Національна економіка


Сучасні економічні системи


ДРУГИЙ БЛОК - Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку)

Релігієзнавство


Політологія


Соціологія


Фізичне моделювання складних економічних систем


4 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Теорія економічного аналізу


Історія економіки та економічної думки


ДРУГИЙ БЛОК  (оберіть одну дисципліну)

Безпека життєдіяльності та основи екології


Основи охорони праці та цивільного захисту


?>
вверх