Наукові спрямування

Математичне моделювання та обчислювальні методи для енергоефективного теплопостачання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Прокоф'єва
Галина
Яківна

Дисципліни

Теплогенеруючі установки

Джерела теплової енергії

Сучасні ресурсозберiгаючi технології в системах цивільної інженерії

Технічне регулювання

Технологічні основи очищення газових викидів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В204 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-06, міськ: (056) 756-34-06

E-mail

chornomorets.halyna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Моделі і методи аналізу та синтезу трубчастих газових нагрівачів у будівельних конструкціях» Участь у 21 науковій конференції в галузі будівництва та математичного моделювання. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання»). Відповідальний виконавець державних тем: «Методи та засоби підвищення ефективності і надійності теплогазопостачання» (№ держреєстрації 0111U002632) 2010-2015 рр. «Еволюційний пошук для вирішення задач системного аналізу у теплогазопостачанні» (№ держреєстрації 0116U006041) 2016 – 2020 рр.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2012 році з відзнакою закінчила факультет технологій життєзабезпечення Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА) за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». З 2012 по 2015 рік була аспіранткою ПДАБА. З 2015 року – асистент, а з 2017 року по теперішній час – доцент кафедри Опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ДВНЗ ПДАБА. Після закінчення ПДАБА працювала провідним інженером в ДП «Дніпровський проектний інститут». З 2019 року секретар Вченої ради факультету цивільної інженерії та екології. З 2019 року голова профспілки факультету цивільної інженерії та екології. У 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання.

Публікації

1. Іродов В. Ф. Еволюційний пошук для прийняття рішень у задачах сонячної архітектури / В. Ф. Іродов , В. В Ткачова, Г. Я. Чорноморець // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2019. – Вип. 4. – С. 29-34. ISSN 2312-2676. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.300819.30.508 Видання включено до наукометричних баз, пошукових систем та електронних каталогів України (репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українські наукові журнали), Росії (РІНЦ, СyberLeninka, Open Academic Journal Index), Британії (JournalTOCs), Німеччини (Bielefeld Academic Search Engine, Advanced Science Index), США (CiteFactor,Universal Impact Factor, OCLC WorldCat), Японії (ResearchBib), Індіії (InfoBase Index, General Impact Factor).

2. Іродов В. Ф. Еволюційний пошук рішень задач аналізу повітряно-водяної системи автономного теплопостачання / В. Ф. Іродов, М. В. Шаптала, Д. Є. Шаптала, Г. Я. Чорноморець // Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології в будівництві : колективна монографія / ДВНЗ ПДАБА; під загальною редакцією М. В. Савицького – Дніпро, 2018. – 130 с. ISBN978-966-323-184-6

3. Іродов В. Ф. Алгоритм розрахунку теплового та гідравлічного режиму роботи для трубчастих газових нагрівачів з захисним екраном / В. Ф. Іродов , К. В. Дудкін, Г. Я. Чорноморець, О. О. Левкович // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2018. – Вип. 6. – С. 51-56. ISSN 2312-2676. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.261218.51.447 Видання включено до наукометричних баз, пошукових систем та електронних каталогів України (репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українські наукові журнали), Росії (РІНЦ, СyberLeninka, Open Academic Journal Index), Британії (JournalTOCs), Німеччини (Bielefeld Academic Search Engine, Advanced Science Index), США (CiteFactor,Universal Impact Factor, OCLC WorldCat), Японії (ResearchBib), Індіії (InfoBase Index, General Impact Factor).

4. Чорноморець Г. Я. Розв’язання задачі синтезу системи автономного теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вип. 98. – С. 185-190. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве). Видання індексується Google Scholar.

5. Левкович О. О. Математичне моделювання повітряно-водяної системи автономного теплопостачання / О. О. Левкович, Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепр : ГВУЗ ПГАСА, 2017. – №101. – С. 146–151. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении). Видання індексується Google Scholar.

6. Іродов В. Ф. Розвиток технічних рішень теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами / В. Ф. Іродов , Ю. В. Хацкевич, Г. Я. Чорноморець // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2017. – Вип. 5. – С. 29-35. Видання включено до наукометричних баз, пошукових систем та електронних каталогів України (репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українські наукові журнали), Росії (РІНЦ, СyberLeninka, Open Academic Journal Index), Британії (JournalTOCs), Німеччини (Bielefeld Academic Search Engine, Advanced Science Index), США (CiteFactor,Universal Impact Factor, OCLC WorldCat), Японії (ResearchBib), Індіії (InfoBase Index, General Impact Factor).

7. Чорноморець Г. Я. Математичне та інформаційне забезпечення для розрахунків та проектування трубчастих газових нагрівачів, розташованих у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2. – С. 25-31. Видання включено до наукометричних баз, пошукових систем та електронних каталогів України (репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українські наукові журнали), Росії (РІНЦ, СyberLeninka, Open Academic Journal Index), Британії (JournalTOCs), Німеччини (Bielefeld Academic Search Engine, Advanced Science Index), США (CiteFactor,Universal Impact Factor, OCLC WorldCat), Японії (ResearchBib), Індіії (InfoBase Index, General Impact Factor).

8. Чорноморець Г. Я. Збіжність рішень Парето оптимізації інноваційного проекту будівництва з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вип. 92. – С. 173-177. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве). Видання індексується Google Scholar.

9. Барсук Р. В. Системний аналіз у теплопостачанні з трубчастими газовими нагрівачами : навчальний посібник / Р. В. Барсук, Т. В. Данилова, В. В. Данішевський, В. Ф. Іродов, В. В. Ткачова, Д. Є. Шаптала, Г. Я. Чорноморець. – Дніпро : ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – 92 с. : ілюстр. ISBN 978-966-323-166-2

10. Іродов В. Ф. Теплогенеруючі установки та їх математичне моделювання: навчальний посібник / В. Ф. Іродов, В. В. Ткачова, Г. Я. Чорноморець. – Дніпропетровськ: Будинок друку, 2015. – 80 с. : ілюстр. ISBN 978-966-323-139-6

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх