?>

Наукові спрямування

Математичне моделювання та обчислювальні методи для енергоефективного теплопостачання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Чорноморець
Галина
Яківна

Дисципліни

Теплогенеруючі установкиmore

Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішеньmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Удосконалення науково-технічних рішень систем ТГПВmore

Математичні задачі системного аналізуmore

Системний аналіз комплексного використання відновлювальних джерел енергіїmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В204 (другий поверх висотного корпусу)

Phone:

вн. 4-06, міськ: (056) 756-34-06

E-mail

ChHYa@i.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Моделі і методи аналізу та синтезу трубчастих газових нагрівачів у будівельних конструкціях» Участь у 21 науковій конференції в галузі будівництва та математичного моделювання.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2012 році з відзнакою закінчила факультет технологій життєзабезпечення Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА) за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». З 2012 по 2015 рік була аспіранткою ПДАБА. З 2015 року – асистент, а з 2017 року по теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та моделювання у теплогазопостачанні ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Чорноморець Г. Я. Розв’язання задачі синтезу системи автономного теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вип. 98. – С. 185-190. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

2. Левкович О. О. Математичне моделювання повітряно-водяної системи автономного теплопостачання / О. О. Левкович, Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепр : ГВУЗ ПГАСА, 2017. – №101. – С. 146–151. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

3. Чорноморець Г. Я. Математичне та інформаційне забезпечення для розрахунків та проектування трубчастих газових нагрівачів, розташованих у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2. – С. 25-31.

4. Чорноморець Г. Я. Збіжність рішень Парето оптимізації інноваційного проекту будівництва з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вип. 92. – С. 173-177. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

5. Чорноморець Г. Я. Стосовно питання багатокритеріального відбору у задачах синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вип. 94. – С. 190-195. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

6. Чорноморець Г. Я. Застосування багатокритеріального відбору при пошуку рішень у задачах аналізу та синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2015. – Вип. 84. – С. 197-202. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

7. Чорноморець Г. Я. Побудова чисельного методу Гальоркіна з використанням алгоритму еволюційного пошуку найбільш привабливих рішень / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА, 2015. – №86. – С. 132–137. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

8. Чорноморець Г. Я. Техніко-економічне обґрунтування використання трубчастих нагрівачів розташованих у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2014. – Вип. 76. – С. 293-297. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

9. Черноморец Г. Я. О подходе эволюционного поиска решений для расчета трубчатых газовых нагревателей, расположенных в сплошных средах / Г. Я. Черноморец, Ю. А. Сухомуд // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2014. – Вип. 78. – С. 299-304. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

10. Чорноморець Г. Я. Методика експериментальних досліджень системи опалення з трубчастими газовими нагрівачами, розташованими у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2014. – Вип. 75. – С. 256-260. – (Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития).

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх