Наукові спрямування

Автоматизовані системи керування електроприводами. Техніка безпеки при подрібнені будівельних матеріалів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Aсистент

Бровченко
Костянтин
Анатолійович

Дисципліни

Автоматизований електропривід

Теорія автоматичного керування

Технічні засоби автоматизації

Технічні засоби автоматизації систем керування

Fuzzy-управління

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

brovchenko.kostiantyn@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1998 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Автоматизоване керування технологічними процесами» та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Є співавтором понад 14 публікацій.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Асистент кафедри автоматики та електротехніки з 1998 по теперішній час

Публікації

Публікації.

1. Снижение вибрации электромеханических приводов на примере башенного крана / Бровченко К.А., Сафонов В. В., Ужеловський В. О.// Вісник академії: Науков. та інформ. бюл. ПДАБтаА. – Дн-ськ. – 2001. №8 с. 41-46.

2. Улучшение технологических свойств строительных материалов при тонком измельчении в струйных мельницах / Бровченко К. А., Сафонов В. В., Горобець Л. Ж. // Збірник тез ”Людина і космос” м. Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2002/

3. Підручник. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / за ред. В. В. Сафонова./ Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. // К: Основа, 2004.

4. Поліпшення технологічних властивостей будівельних матеріалів при їх подрібненні / Бровченко К. А., Сафонов В. В., Горобець Л. Ж. // Збірник тез ”Людина і космос” м. Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2005/

5. Некоторые вопросы методики построения слайдов при использовании мультимедийных проекторов в учебном процессе / Скрипка О. В., Бровченко К.А., Живцова Л.І. // Сборник тезисов интернет-конференции www.rusnauka.com г. Днепропетровск: «Наука и образование» 2008.

6. Вопросы методики построения слайдов при использовании мультимедийных проекторов / Скрипка О. В., Бровченко К.А., Живцова Л.І. // Збірник тез «Nauka i studia» Przemysl Польща, березень 2008.

7. Некоторые вопросы методики построения слайдов при использовании мультимедийных проекторов в учебном процессе / Скрипка О. В., Бровченко К.А., Живцова Л.І. // Materialy IV Mezinarodni vedecko-prakticka konference Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o. 1-15 brezen 2008 roku.

8. Інноваційні методики в освіті. /Бровченко К.А., Антонова Н.О. // Збірник тез XV міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» м. Одеса: ОДАБА, 2010.

9. Проектна методика виховання фахівців в рамках сучасної освіти. / Бровченко К.А., Антонова Н.О. // Сборник тезисов интернет-конференции www.rusnauka.com г. Днепропетровск: «Наука и образование» 2012

10. Раціональність подрібнення матеріалів на прикладі шламів Миколаївського глиноземного заводу. / Бровченко К.А., Сафонов В. В. // Збірник тез ”Людина і космос” м. Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2012

11. Інноваційні методики навчання учнів. /Бровченко К.А. // Збірник тез І науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: Наука та інновації» м. Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013

12. Комп’ютерні технології в будівництві / Бровченко К. А. // Сборник тезисов интернетконференции www.rusnauka.com «Наука и образование: шаг в будущее» Чехия, 2017.

13. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Инновационные методики и компьютерные технологии в учебном процессе. Сборник статей IV международной научно-практической конференции «Непрерывная система образования «школа – университет». Инновации и перспективы», посвящённой 100-летию БНТУ. – Минск: БНТУ, 2020. С. 391–394.

14. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Методики та технології підготовки фахівців. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом». – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 481–484.

15. Uzhelovskyi A., Brovchenko K., Muzyka A. Innovative pedagogical methods and computer telecommunications in distance education. Physical and Mathematical Education. 2021. Issue 1(27). Р. 23-29. DOI 10.31110/2413-1571-2021-027-1-004.

16. Музика А. А., Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Бровченко К. А. Інформаційні технології при дистанційному навчанні. Матеріали Третьої науково-практичної конференції студентів ПДАБА (квітень 2021 р.) : збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро: ПДАБА, 2021. С 176–178.

17. Музика А. А., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. Застосування мобільних додатків для проєктування на будівництві. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Том 2 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021, С 12-15.

18. Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., Бровченко К. А. Мобильные приложения для проектирования в строительстве. Материалы IV Международной научно-практической конференции «KAZGOR DAY 2021», 19-20 мая 2021 года.

 

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів III курсу з спеціальності 6.09.25.01 / Ужеловський В. О., Танатар А. Й., Бровченко К.А. – ПДАБА, Дн-ськ. – 2002. c. 53.

2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни: “Технічні засоби автоматизації” для студентів 3-го курсу (денної та заочної форм навчання) напряму 6.050202 спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”/ Укладачі.: Ужеловський В. О., Бровченко К. А., Ужеловський А. В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012 р. – 19 с.7.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014 р. – 2 с.8.

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: “Технічні засоби автоматизації” для студентів 3-го курсу (денної та заочної форм навчання) напряму 6.050202 спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”/ Укладачі.: Ужеловський В. О., Бровченко К. А., Ужеловський А. В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014 р. – 44 с. 9.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В. , Бровченко К. А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 р. – 39 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх