Наукові спрямування

Використання супутніх продуктів виробництва, відходів та техногенної сировини для отримання будівельних матеріалів, а також розробка енерго- та ресурсозберігаючих композиційних неорганічних матеріалів будівельного

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Бондаренко
Сергій
Вадимович

Дисципліни

Будівельне матеріалознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 164(перший поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-93; міськ. (056) 756-34-93

E-mail

bondarenko.serhii@pdaba.edu.ua

?>
вверх