Наукові спрямування

Формування та функціонування політичної системи України, її інститутів. Етнополітичні проблеми сучасної України. Особливості політичної еліти України. Основні тенденції розвитку сучасного світу: соціально-політичний та економіко-технологічний аспекти. Сучасні освітні технології.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри

Білополий
Віктор
Васильович

Дисципліни

Політологія

Соціологія

Філософія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В 707 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-69, вн. 4-69

E-mail

bilopolyi.viktor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З приходом у 1981 році до ДІБІ (ПДАБА) затвердив тему наукового пошуку з історії робітничого класу України. Протягом наступних років були опрацьовані архівні матеріали семи областей України, чисельні монографії і статті з означеної проблематики. У 1988 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Суспільно-політичні зміни та утворення незалежної України створили нові умови і в науковій, і в навчальній роботі. У вищих навчальних закладах з’являються нові курси, у тому числі і політологія. Коло наукових інтересів обумовлюють політичні процеси в сучасній Україні, становлення молодої держави. Тому серед наукових проблем – це формування та розвиток політичної системи, специфіка формування політичної еліти в Україні, проблеми україно-російських відносин. Результатом цієї роботи стали близько 80 наукових та методичних праць, в тому числі монографія, навчальний посібник з політології.
Нагороджений:
- Знаком «Відмінник освіти України»;
- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;
- Грамотою департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації;
- Подяка Жовтневої районної Ради;
- Грамотою до 70-річного ювілею ПДАБА;
- Грамотою до 75-річчя ПДАБА;
- Почесною відзнакою «За заслуги» перед Придніпровською державною академією будівництва та архітектури;
- Ювілейною медаллю до 25-річчя ПДАБА;
- Ювілейною медаллю «100 років інженерно-будівельній освіті в Катеринославі-Дні-пропетровську-Дніпрі (1916-2016)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Трудове життя розпочалося у 1969 році у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті вантажником господарської частини, паралельно з навчанням в університеті на історичному факультеті. Після закінчення у 1973 році Дніпропетровського державного університету, отримавши кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства, працював учителем середньої школи у селі Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області до 1975 року. З цього 1975 року в Дніпропетровському театральному училищі викладав суспільні науки. У 1981 році прийшов на роботу до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту асистентом. У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, з 1991 року – доцент. З 1994 по 1997 виконував обов’язки завідувача кафедри політології та права, з 2010 року – завідувач кафедри філософії та політології. Викладає курси політології, соціології, філософії.

Публікації

1. Культурологічний підхід: допоміжні матеріали до вивчення курсів та спецкурсів «Вітчизняна та світова культура», «Екологічна культура», «Історія культури», «Прикладна культурологія», «Теорія культури», «Українська культура», «Філософія культури» / В.В. Білополий, К.А. Прокоф’єва, М.Н. Складановська; За заг. ред. К.А. Прокоф’євої. – Дніпропетровськ: Вид-во «Свидлер», ПДАБА, 2013. – 324 с.

2. Українська еліта в умовах глобалізації. «Філософські аспекти соціокультурних дос-ліджень в умовах глобалізації»: Монографія / Наук. ред. Пшінька О.М., Власова Т.І. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, ДНУЗТ ім. В. Лазаряна. – 2014. – С. 63-76.

3. Про особливості українського патріотизму. Придніпровські соціально-гуманітарні чи-тання. Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. – Дні-пропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Т. 3. – С. 109-111.

4. Війна як мир, мир як війна між Росією і Україною. Зб. наук. праць регіональної нау-ково-практичної конференції «Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студентської молоді». – Дніпропетровськ: Вид-во «Придніпров’я», ДДАЕУ. – 2015. – С. 78-84.

5. Розвиток української державності на сучасному етапі: виклики і перспективи. Зб. на-ук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». – Львів: друкарня ЛН МУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 279-281.

6. Новітня Україна: здобутки та прорахунки. Зб. наук. праць всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (присвяченої 25-річчю незалежності України). – Ч. 1. – Секція І. «Соціальні та політичні аспекти розвитку України». – Дніпропетровськ: Роял Принт, ДНУ, 2016. – С. 10-12.

7. Особливості формування політичної еліти в Україні. Зб. наук. праць ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах». – Дніпро СПД «Охотнік», ДНУ ім. Олеся Гончара, 2017. – Ч. І. – С. 35-37.

8. З досвіду впровадження інтерактивних технологій у освітній процес ВНЗ. Зб. наук. праць VIII міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті». – Львів, 2017. – С. 39-41.

9. Психолого-педагогічна підтримка професійного та життєвого самовизначення студентської молоді. Зб. наук праць регіональної науково-практичної конференції «Університет – центр формування духовності, патриотизму та інтелігентності (95-річчю ДДАЕУ присвячується)»  МОН України ДДАЕУ / За ред. А.С. Кобець. – Дніпро: ТОВ «ДСГ-ПРІНТ», 2017. – Вип. 7. – С. С. 70-78.

10. Особливості роботи психологічної служби в технічному ВНЗ. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти гуманітарного впливу на особистість». – Дніпро: Вид-во Літограф, 2017. –  С. 126-130.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх