Наукові спрямування

Реконструкція; управління проектами та програмами

Володіння мовами

Українська мовавільно

Іспанська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Білоконь
Анатолій
Іванович

Дисципліни

Методологія і організація наукових досліджень

Управління проектами

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2005
(другий поверх, старого корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 746-37-36

E-mail

belokon.antolii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Після захисту докторської дисертації (1998 р.) опублікував понад 70 наукових праць, 3 монографії, підготував 8 кандидатів наук і доктора наук. Є розробником і співавтором чотирьох нормативних та законодавчих документів у будівельній галузі.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення у 1982 році Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) працював у Галузевій лабораторії монтажних робіт (ЛМР) Мінмонтажспецбуду УРСР (на посадах інженер, науковий співробітник). З 1990 року, після захисту кандидатської дисертації був направлений на кафедру технології будівельного виробництва, де працював на посадах асистента, доцента, а з 1999 р. – професора. З 1999 року – декан будівельного факультету.

Публікації

1. Белоконь А. И. Управление окружением в проектах обучения иностранных студентов / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Бахри Надхем // Вісник Національного технічного університету «XПI». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. − № 2 (1224). – С. 79–83.

2. Белоконь А. И. Теоретические аспекты определения и взаимодействия заинтересованных групп лиц в проектах / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Т. А. Д. Алкубалайт // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2016. − № 1 (214). – С. 72–78.

3. Белоконь А. И. Управление заинтересованными сторонами в окружении проекта / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, С. В. Антоненко, Т. В. Коцюба // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – №4 (217). – С. 64 –72.

4. Белоконь А. И. Управление интеграцией и связями на примере образовательных проектов / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Т. В. Коцюба // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 90, ч. 2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 40 – 47.

5. Управление проектами и развитие организаций / А. И. Белоконь, И. В. Трифонов, И. М. Ильев, А. В. Хамрик // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 86. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 14 – 19.

6. Білоконь А. І. Уніфікація технологічних рішень розбирання зруйнованих будівель та споруд / С. В. Шатов, А. І. Білоконь // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2015. − № 9. – С. 45–52.

7. О развитии организаций и проектной деятельности / А. И. Белоконь // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. Під ред.. В. А. Рач. – Луганськ: вид-во СНУ Вип. В. Даля, 2015. − №3 (51). – С. 90–96.

8. Білоконь А.І. Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проекту / Білоконь А. І., Маланчій С. О., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Д. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2018. − № 3 (241-242). – С. 15–28.

9. Белоконь А. И. Анализ значимости заинтересованных сторон проекта / Белоконь А. И., Маланчий С. А., Антоненко С. В., Коцюба Т. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – №2 (239-240). – С. 81 –94.

10. Белоконь А. И. Управление заинтересованными группами лиц в окружении проекта / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Т. В. Коцюба. – Днепр: ГВУЗ «ПГАСА», 2019. – 100 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх