?>

Наукові спрямування

Удосконалення технологій виробництва будівельно-монтажних робіт з урахуванням умов реконструкції промислових і цивільних будівель і споруд. Діагностика та оцінка технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель і споруд Розробка енергозберігаючих технологій для зведення екологічного житла з використанням місцевих матеріалів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, професор, академік АБ України, завідувач кафедри

Березюк
Анатолій
Миколайович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництваmore

Технологія зведення будівель та спорудmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 312
(третій поверх, головний корпус)

Phone:

міськ. (056) 756-33-11; внутр. 4-45

E-mail

berezykanatoliy@gmail.com

Наукова діяльність

У 1963р. закінчив з відзнакою факультет промислового і цивільного будівництва Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Навчався в аспірантурі цього ж ВНЗ. Тема кандидатської дисертації - «Дослідження залізобетонних елементів кільцевого перерізу при дії поперечних сил та вигинаючих моментів», спеціальність 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва». За роки роботи у ДВНЗ «ПДАБА» видано 2 навчальних посібника, 8 монографій, розроблено та запатентовано більше 30-ти інженерно-технічних рішень.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Почав трудову діяльність з посади начальника виробничо-технічного відділу з липня 1963 року, старший виконроб будівельно-монтажного управління №23, головний інженер пересувної механізованої колони до 30 грудня 1966. З 30 грудня 1963 року прийнятий на роботу в ДІБІ (ДВНЗ «ПДАБА») на посаду асистента кафедри Технології будівельного виробництва. З жовтня 1968 року переведений на посаду начальнику учбового відділу. З жовтня 1975 по березень 1981 року – декан архітектурного факультету. Одночасно з лютого до грудня 1975 року – старший викладач на кафедрі ТБВ. З лютого 1975 до лютого 1991 – доцент кафедри ТБВ. З серпня 1981 до жовтня 1990 року – декан факультету промислового та цивільного будівництва. З березня 1991 року – професор кафедри ТБВ. З 1995 року – завідувач кафедри Технології будівельного виробництва. З жовтня 1990 до червня 2008 року перший проректор ДВНЗ «ПДАБА». З 2008 року по чинний момент часу – завідувач кафедри Технології будівельного виробництва.
Нагороди
- Заслужений робітник народної освіти України (1996);
- Нагороджений орденом пошани (1986);
- Медаллю ветерана труда (2000);
- Відмінник вищої школи, лауреат премії М. С. Буднікова.

Публікації

1. Березюк А. М. Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлюваних джерел енергії у житловому будівництві/ А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, Р. Б. Папірник, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 8. – С. 28 – 32.

2. Березюк А. Удосконалення енергозберігаючого конструктивного вузла «балконна плита – зовнішня стіна – плита перекриття» / А. Березюк, К. Дікарев, Д. Волчок, А. Скокова, О. Кузьменко, С. Зайцев // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2014. – Vol. 22. – P. 57 – 62.

3. Березюк А. Н. Использование современных конструктивно-технологических решений для устранения мостиков холода в гражданском строительстве/ А. Н. Березюк, К. Б. Дикарев, А. Н. Кузьменко, Т. В. Мялик // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – C. 141 – 145.

4. Березюк А. Конструктивно-технологічні рішення щодо усунення містків холоду в огороджувальних конструкціях цивільних будинків / А. Березюк, К. Дікарев, А. Скокова, О. Кузьменко, Д. Лісняк // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2015. – Vol. 23, p.II. – P. 43 – 48.

5. Berezyuk А.  Experimental and numerical thermal analysis of joint connection«floor slab – balcony slabe» with integrated thermal break/ Dikarev, A. Berezyuk, O. Kuzmenko, A. Skokova // Energy Procedia, 2016. – № 85. – P. 184 – 192. – Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1876610215029902.

6. Березюк А. М. Результати хронометражних досліджень виробничих процесів влаштування додаткової теплоізоляції житлових будинків / А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016.– Вып. 90. – C. 48 – 54.

7. Березюк А.Н. Исследование влияния возможных конструктивно-технологических решений теплоизоляции балконов на конечные технико-экономические показатели их устройства /А.Н. Березюк, А.О. Скокова, К.Б. Дікарев, А.Н. Кузьменко, Д.Ю. Лисняк // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 96 – Дн-вск., ПГАСА, 2017.- С.31-36

8. Реконструкція промислових та цивільних будівель. Березюк А.М., Шаленний В.Т., Дікарев К.Б., Кириченко О.О.. – Навч. посібник. – Дніпропетровськ, ТОВ «ЕНЕМ», 2010. – 184с.

9. Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и сооружений. Березюк А.Н.,  Г.М., Савицкий Н.В., Шимон Н.И., Гузеев Е.А., Баташева К.В. – Днепропетровск, ПГАСиА, 1996. – 176с.

10. Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. Березюк А.Н., Максимов Г.М., Шимон Н.И. – Днепропетровск, ДИСИ, 1993. – 160с.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх