Наукові спрямування

Удосконалення технологій виробництва будівельно-монтажних робіт з урахуванням умов реконструкції промислових і цивільних будівель і споруд. Діагностика та оцінка технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель і споруд Розробка енергозберігаючих технологій для зведення екологічного житла з використанням місцевих матеріалів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, професор, академік АБ України, завідувач кафедри

Березюк
Анатолій
Миколайович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Технологія зведення будівель та споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 312
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-11; внутр. 4-45

E-mail

berezykanatoliy@gmail.com

Наукова діяльність

У 1963р. закінчив з відзнакою факультет промислового і цивільного будівництва Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Навчався в аспірантурі цього ж ВНЗ. Тема кандидатської дисертації - «Дослідження залізобетонних елементів кільцевого перерізу при дії поперечних сил та вигинаючих моментів», спеціальність 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва». За роки роботи у ДВНЗ «ПДАБА» видано 2 навчальних посібника, 8 монографій, розроблено та запатентовано більше 30-ти інженерно-технічних рішень.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Почав трудову діяльність з посади начальника виробничо-технічного відділу з липня 1963 року, старший виконроб будівельно-монтажного управління №23, головний інженер пересувної механізованої колони до 30 грудня 1966. З 30 грудня 1963 року прийнятий на роботу в ДІБІ (ДВНЗ «ПДАБА») на посаду асистента кафедри Технології будівельного виробництва. З жовтня 1968 року переведений на посаду начальнику учбового відділу. З жовтня 1975 по березень 1981 року – декан архітектурного факультету. Одночасно з лютого до грудня 1975 року – старший викладач на кафедрі ТБВ. З лютого 1975 до лютого 1991 – доцент кафедри ТБВ. З серпня 1981 до жовтня 1990 року – декан факультету промислового та цивільного будівництва. З березня 1991 року – професор кафедри ТБВ. З 1995 року – завідувач кафедри Технології будівельного виробництва. З жовтня 1990 до червня 2008 року перший проректор ДВНЗ «ПДАБА». З 2008 року по чинний момент часу – завідувач кафедри Технології будівельного виробництва.
Нагороди
- Заслужений робітник народної освіти України (1996);
- Нагороджений орденом пошани (1986);
- Медаллю ветерана труда (2000);
- Відмінник вищої школи, лауреат премії М. С. Буднікова.

Публікації

1. Березюк А. М. Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлюваних джерел енергії у житловому будівництві/ А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, Р. Б. Папірник, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 8. – С. 28 – 32.

2. Березюк А. Удосконалення енергозберігаючого конструктивного вузла «балконна плита – зовнішня стіна – плита перекриття» / А. Березюк, К. Дікарев, Д. Волчок, А. Скокова, О. Кузьменко, С. Зайцев // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2014. – Vol. 22. – P. 57 – 62.

3. Березюк А. Н. Использование современных конструктивно-технологических решений для устранения мостиков холода в гражданском строительстве/ А. Н. Березюк, К. Б. Дикарев, А. Н. Кузьменко, Т. В. Мялик // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – C. 141 – 145.

4. Березюк А. Конструктивно-технологічні рішення щодо усунення містків холоду в огороджувальних конструкціях цивільних будинків / А. Березюк, К. Дікарев, А. Скокова, О. Кузьменко, Д. Лісняк // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2015. – Vol. 23, p.II. – P. 43 – 48.

5. Berezyuk А.  Experimental and numerical thermal analysis of joint connection«floor slab – balcony slabe» with integrated thermal break/ Dikarev, A. Berezyuk, O. Kuzmenko, A. Skokova // Energy Procedia, 2016. – № 85. – P. 184 – 192. – Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1876610215029902.

6. Березюк А. М. Результати хронометражних досліджень виробничих процесів влаштування додаткової теплоізоляції житлових будинків / А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016.– Вып. 90. – C. 48 – 54.

7. Березюк А.Н. Исследование влияния возможных конструктивно-технологических решений теплоизоляции балконов на конечные технико-экономические показатели их устройства /А.Н. Березюк, А.О. Скокова, К.Б. Дікарев, А.Н. Кузьменко, Д.Ю. Лисняк // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 96 – Дн-вск., ПГАСА, 2017.- С.31-36

8. Реконструкція промислових та цивільних будівель. Березюк А.М., Шаленний В.Т., Дікарев К.Б., Кириченко О.О.. – Навч. посібник. – Дніпропетровськ, ТОВ «ЕНЕМ», 2010. – 184с.

9. Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и сооружений. Березюк А.Н.,  Г.М., Савицкий Н.В., Шимон Н.И., Гузеев Е.А., Баташева К.В. – Днепропетровск, ПГАСиА, 1996. – 176с.

10. Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. Березюк А.Н., Максимов Г.М., Шимон Н.И. – Днепропетровск, ДИСИ, 1993. – 160с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх