?>

Наукові спрямування

Енергоефективні системи теплопостачання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Старший викладач

Березюк
Ганна
Геннадіївна

Дисципліни

Термодинамікаmore

Газопостачанняmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Термодинаміка та теплопередачаmore

Організація та технологія проектування систем ТГПВmore

Міські інженерні мережіmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В204 (другий поверх висотного корпусу)

Phone:

вн. 4-06, міськ: (056) 756-34-06

E-mail

aberezuik@gmail.com

Наукова діяльність

Учасниця науково-практичних українських та міжнародних конференцій, регіональних будівельних та енергетичних виставок та семінарів з альтернативних джерел теплоти. Відповідальний виконавець державної теми: "Науково-методичне забезпечення безвідмовності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами".

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1992 р. з відзнакою закінчила будівельно-технологічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», в 1996 р. - аспірантуру Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). З 1994 р. працювала асистентом кафедри теплотехніки та газопостачання ПДАБА, з 2002 р. – старший викладач кафедри теплотехніки та газопостачання, зараз - старший викладач кафедри системного аналізу і моделювання у теплогазопостачанні ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Иродов В. Ф. Научное направление профессора М. Я. Розкина по исследованию надежности систем тепло- и газоснабжения / В. Ф. Иродов, А. Г. Березюк // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2013 – Вып. 70.– С.13–19.

2. Березюк А.Г. Математическое моделирование трубчатого газового нагревателя с учетом конденсации водяного пара из газовоздушной смеси / А. Г. Б ерезюк, В. В. Ткачева, В. Ф. Иродов // Zbiуr raportуw naukowych. «Naukowe prace, praktyka, opracowanіa, іnowаcje». – Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013.- S. 7–

3. Березюк Г. Г. Математичне моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи / Г. Г. Березюк, В. Ф. Іродов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014 р. – Вип. 5. – С. 6–9.

4. Березок Г.Г. Аналіз технічних рішень конденсаційних газових нагрівачів / Г. Г Березюк // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2014. – Вып. – С. 66 – 70.

5. Березюк Г. Г. До математичного моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи / Г. Г Березюк., В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск:, 2015. – Вип. 84. – С. 56–60.

6. Березюк г. г. методика експериментальних досліджень трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи / г. г. Березюк, В. В. Ткачова, Л. В. Солод // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 92. – С. 41–45.

7. СолодЛ. В. Науково – технічне порівняння української та європейської термінології в галузі теплопостачання [Електронний ресурс] / Л. В. Солод, Г. Г. Березюк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2017. – Вып. 98. – С. 155-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2017_98_27

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх