Наукові спрямування

Енергоефективні системи теплопостачання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Березюк
Ганна
Геннадіївна

Дисципліни

Термодинаміка і тепломасообмін

Термодинаміка і теплопередача

Газопостачання

Газопостачання промислових споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В204 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-06, міськ: (056) 756-34-06

E-mail

berezuik.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Учасниця науково-практичних українських та міжнародних конференцій, регіональних будівельних та енергетичних виставок та семінарів з альтернативних джерел теплоти. Відповідальний виконавець державних тем: «Моделювання та аналіз сучасних енергоефективних технологій в теплогазопостачанні» (№ держреєстрації 0111U002642) 2016-2020 рр., «Методи та засоби підвищення ефективності і надійності теплогазопостачання» (№ держреєстрації 0111U002632) 2010-2015 рр. «Еволюційний пошук для вирішення задач системного аналізу у теплогазопостачанні» (№ держреєстрації 0116U006041) 2016 – 2020 рр. Підвищення кваліфікації Проходила стажування у ВАТ інститут «ДніпроВНІПІЕнергопром» - 2016 р. Тема: «Сучасні технології використання поновлювальних джерел теплової енергії у системах газопостачання й теплопостачання».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1992 р. з відзнакою закінчила будівельно-технологічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», в 1996 р. - аспірантуру Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). З 1994 р. працювала асистентом кафедри теплотехніки та газопостачання ПДАБА, з 2002 р. – старший викладач кафедри теплотехніки та газопостачання, зараз - старший викладач кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Адегов О. В. Аналіз економічної ефективності реконструкції системи теплопостачання адміністративної будівлі./ О. В. Адегов, Г. Г. Березюк, Л. В. Солод, В. В. Ткачова // Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – Дніпро, 2018, ISBN978-966-323-184-6. – С. 5-13.

2. СолодЛ. В. Науково – технічне порівняння української та європейської термінології в галузі теплопостачання [Електронний ресурс] / Л. В. Солод, Г. Г. Березюк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2017. – Вып. 98. – С. 155-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2017_98_27.

3. Березюк г. г. методика експериментальних досліджень трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи / г. г. Березюк, В. В. Ткачова, Л. В. Солод // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 92. – С. 41–45.

4. Березюк Г. Г. До математичного моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи / Г. Г Березюк., В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск:, 2015. – Вип. 84. – С. 56–60.

5. Березок Г. Г. Аналіз технічних рішень конденсаційних газових нагрівачів / Г. Г. Березюк // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 76. – С. 66 –70.

6. Березюк Г. Г. Математичне моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи / Г. Г. Березюк, В. Ф. Іродов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014 р. – Вип. 5. – С. 6 –9

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх