?>

Наукові спрямування

Методи декомпозиції систем рівнянь, методи теорії матриць, розрахунки з теорії коливань і стійкості руху складних систем.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Базилевич
Юрій
Миколайович

Дисципліни

FUZZY-управління (управління з нечіткою логікою)more

Штучний інтелект в управлінні технологічними процесамиmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Електричне обладнання технологічних комплексівmore

Системний аналіз складних систем управлінняmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Phone:

міськ. 756-33-19

E-mail

avtoel@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З відзнакою в 1971 р. факультет «Обчислювальна техніка» Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 0608 - Електронні обчислювальні машини. У 1978 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук в Ленінградському політехнічному інституті. Тема дисертації: «Декомпозиція рівнянь руху багатомасової механічної системи з позиційними неконсервативними силами». У 1987 році опублікував монографію «Чисельні методи декомпозиції в лінійних задачах механіки». У 1992 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі автоматизації і обчислювальної техніки. В даний час підготував докторську дисертацію: «Методи декомпозиції матричних математичних моделей».

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Після закінчення інституту навчався в аспірантурі Інститута технічної механіки АН УРСР (м. Дніпропетровськ), потім працював в Інституті технічної механіки. З 1988 року - на викладацькій роботі. У ПДАБА працює з 2003 року. В даний час працює на кафедрі Автоматики та електротехніки.

Публікації

1. Базилевич Ю. Н. Численные методы декомпозиции в линейных задачах механики / Ю. Н. Базилевич. – Киев: Наук. думка, 1987. — 156 с.

2. Базилевич Ю. Н. Приведение системы линейных дифференциальных уравнений к максимально возможному количеству независимых подсистем / Ю. Н. Базилевич // Дифференц. уравнения. — 1980. — 16,  № 2. — С. 360—361.

3. Базилевич Ю. Н. Оценка области притяжения решения уравнений движения с помощью собственных чисел / Ю. Н. Базилевич // Колебания и динамические качества механических систем. — Киев: Наук. думка, 1983. — С. 14—17.

4. Базилевич Ю. Н. Точная декомпозиция линейных систем [Электронный ресурс] / Ю. Н. Базилевич // Электронный журнал “Исследовано в России”, 018, стр. 182—190. — 2006. — Режим доступа к ресурсу: http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/2006/018.pdf .

5. Bazilevich Yu. N. Similarity transformation of the pair of matrices to the best partitioned-triangular form / Yu. N. Bazilevich // 7-а міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: тези доповідей. — Київ, Ін-т математики НАН України, 2009. — С. 21.

6. Bazilevich Yu. N. The Simultaneous Reduction of Matrices to the Block-Triangular Form / Yu. Bazilevich [E-resource] // Physics Journal. — 2015. Vol. 1, No. 2, pp. 54—61. Access to the resource: http://files.aiscience.org/journal/article/html/70400061.html.

7. Базилевич Ю. Н. Об упрощении задачи полуопределенного программирования / Ю. Н. Базилевич // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 15. — С. 103—107.

8. Базилевич Ю. Н. О постановке задач точной декомпозиции линейных математических моделей / Ю. Н. Базилевич, И. А. Костюшко // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2017. — № 1. — С. 77–82.

9. Базилевич Ю. Н. Наилучшее приведение матриц к блочно-треугольному виду для задач иерархической декомпозиции / Ю. Н. Базилевич // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 145–153.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх