Наукові спрямування

відсутні

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька мова рівень С2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри

Бабич
Володимир
Васильович

Дисципліни

Опір матеріалів

Дерев’яні конструкції

Металеві конструкції

Технологія виготовлення металоконструкцій

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, Інститут післядипломної освіти, вул. Паторжинського, 11а, каб. 209

Телефон:

міс. (0562) 47-08-44

E-mail

відсутня

Наукова діяльність

З 1994 року працює в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті аспірантом, асистентом, а після захисту в 196 році в Ростовському інженерно-будівельному інституті кандидатської дисертації на тему: «Исследование несущей способности крановой стрелы из алюминиевых сплавов» доцентом кафедри «Металеві, дерев’яні та пластмасові конструкції», потім деканом факультету будівельних конструкцій. Весь цей час веде активну педагогічну, науково-дослідною та методичною роботою (опубліковано більш ніж 80 наукових та методичних робіт).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1960 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-будівельник промислового та цивільного будівництва. Після закінчення до кінця 1964 року працював в тресті «Дніпростальконструкція» на монтажі металевих конструкцій доменних печей в м. Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, аглофабриці Новокриворізького горно-збагачувального комбінату та інших крупних об’єктів Придніпров’я. По матеріалам цього передового будівництва було опубліковано статті в центральних будівельних журналах. З 1964 року працює на кафедрі «Металеві, дерев’яні та пластмасові конструкції» в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті аспірантом, асистентом і після присудження наукового ступеня кандидата технічних наук доцентом кафедри. З вересня 1973 року по лютий 1975 року перебував в закордонному відряджені в Гвінейській республіці, а з вересня 1979 року по серпень 1983 року в Тунісі, де викладав в вищих навчальних закладах «Металеві конструкції» та «Опір матеріалів» французькою мовою. В 1998 році на базі Придніпровської державної будівельної академії було створено Інститут безперервної фахової освіти, куди на посаду завідуючого навчальною частиною В.В. Бабича і було переведено. З 2002 року працює в тому ж інституті на кафедрі «Будівництво та архітектура» доцентом. В 2011 році була заснована кафедра «Реконструкції і управління в будівництві», з 2015 року та по цей час Бабича В.В. було призначено виконуючим обов’язки завідувача кафедри.

Публікації

1. Бабич В. В., Тарушкин П. А. Монтаж конструкций цеха шарико-подшипниковых труб// Промышленное строительство. – 1964. – №4. – С. 22-25.

2. Козлова Н. М., Бабич В. В. Из опыта монтажа строительных конструкций комплекса аглофабрики// Промышленное строительство. – 1964. – №5. – С. 9-12.

3. Бабич В. В. Механизация работ по надвижке доменной печи// Механизация строительства. – 1964. – №4. – С. 12-15.

4. Бабич В. В. Расчет устойчивости крановой стрелы при выпучивании из плоскости подвеса // Строительные и дорожные машины. – 1966. – №12.

5. Бабич В. В. Расчет устойчивости составных решетчатых стержней переменного сечения // Вестник машиностроения. – 1967. – №7.

6. Бабич В. В. Оптимальные поперечные размеры крановых стрел / В. В. Бабич, Н. М. Писанка, И. К. Флоров // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1968. – №1.

7. Бабич В. В. Низкоуглеродистая сталь, термически упрочненная с прокатного нагрева в конструкциях стрел кранов / В. В. Бабич, Н. М. Писанка, И. К. Флоров// Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1969. – №1.

8. Бабич В. В. Оптимальне проектування балки з урахуванням можливості появи тріщини / В. В. Бабич, В. О. Бараненко, О. С. Шапляк // Металлические конструкции: взгляд в прошлое и будущее : сб. докл. VIII Укр. науч.–техн. конф., ч. 1. – Киев: Сталь, 2004. – С. 197-203.

9. Бабич В. В. Опыт применения термоупрочненных сталей с прокатного нагрева в строительных конструкциях // Металлические конструкции: взгляд в прошлое и будущее : сб. докл. VIII Укр. науч.–техн. конф., ч. 2. – Киев : Сталь , 2004. – С. 46-

10. Большаков В. И. К вопросу продления срока эксплуатации несущих металлический конструкций покрытий зданий/ В. И. Большаков, В. В. Бабич, И. А. Сабадырь// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. – №3. – С. 4-11.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх