?>

Наукові спрямування

відсутні

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька мова рівень С2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри

Бабич
Володимир
Васильович

Дисципліни

Опір матеріалівбільше

Дерев’яні конструкціїбільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Металеві конструкціїбільше

Технологія виготовлення металоконструкційбільше

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, Інститут післядипломної освіти, вул. Паторжинського, 11а, каб. 209

Телефон:

міс. (0562) 47-08-44

E-mail

відсутня

Наукова діяльність

З 1994 року працює в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті аспірантом, асистентом, а після захисту в 196 році в Ростовському інженерно-будівельному інституті кандидатської дисертації на тему: «Исследование несущей способности крановой стрелы из алюминиевых сплавов» доцентом кафедри «Металеві, дерев’яні та пластмасові конструкції», потім деканом факультету будівельних конструкцій. Весь цей час веде активну педагогічну, науково-дослідною та методичною роботою (опубліковано більш ніж 80 наукових та методичних робіт).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

В 1960 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-будівельник промислового та цивільного будівництва. Після закінчення до кінця 1964 року працював в тресті «Дніпростальконструкція» на монтажі металевих конструкцій доменних печей в м. Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, аглофабриці Новокриворізького горно-збагачувального комбінату та інших крупних об’єктів Придніпров’я. По матеріалам цього передового будівництва було опубліковано статті в центральних будівельних журналах. З 1964 року працює на кафедрі «Металеві, дерев’яні та пластмасові конструкції» в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті аспірантом, асистентом і після присудження наукового ступеня кандидата технічних наук доцентом кафедри. З вересня 1973 року по лютий 1975 року перебував в закордонному відряджені в Гвінейській республіці, а з вересня 1979 року по серпень 1983 року в Тунісі, де викладав в вищих навчальних закладах «Металеві конструкції» та «Опір матеріалів» французькою мовою. В 1998 році на базі Придніпровської державної будівельної академії було створено Інститут безперервної фахової освіти, куди на посаду завідуючого навчальною частиною В.В. Бабича і було переведено. З 2002 року працює в тому ж інституті на кафедрі «Будівництво та архітектура» доцентом. В 2011 році була заснована кафедра «Реконструкції і управління в будівництві», з 2015 року та по цей час Бабича В.В. було призначено виконуючим обов’язки завідувача кафедри.

Публікації

1. Бабич В. В., Тарушкин П. А. Монтаж конструкций цеха шарико-подшипниковых труб// Промышленное строительство. – 1964. – №4. – С. 22-25.

2. Козлова Н. М., Бабич В. В. Из опыта монтажа строительных конструкций комплекса аглофабрики// Промышленное строительство. – 1964. – №5. – С. 9-12.

3. Бабич В. В. Механизация работ по надвижке доменной печи// Механизация строительства. – 1964. – №4. – С. 12-15.

4. Бабич В. В. Расчет устойчивости крановой стрелы при выпучивании из плоскости подвеса // Строительные и дорожные машины. – 1966. – №12.

5. Бабич В. В. Расчет устойчивости составных решетчатых стержней переменного сечения // Вестник машиностроения. – 1967. – №7.

6. Бабич В. В. Оптимальные поперечные размеры крановых стрел / В. В. Бабич, Н. М. Писанка, И. К. Флоров // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1968. – №1.

7. Бабич В. В. Низкоуглеродистая сталь, термически упрочненная с прокатного нагрева в конструкциях стрел кранов / В. В. Бабич, Н. М. Писанка, И. К. Флоров// Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1969. – №1.

8. Бабич В. В. Оптимальне проектування балки з урахуванням можливості появи тріщини / В. В. Бабич, В. О. Бараненко, О. С. Шапляк // Металлические конструкции: взгляд в прошлое и будущее : сб. докл. VIII Укр. науч.–техн. конф., ч. 1. – Киев: Сталь, 2004. – С. 197-203.

9. Бабич В. В. Опыт применения термоупрочненных сталей с прокатного нагрева в строительных конструкциях // Металлические конструкции: взгляд в прошлое и будущее : сб. докл. VIII Укр. науч.–техн. конф., ч. 2. – Киев : Сталь , 2004. – С. 46-

10. Большаков В. И. К вопросу продления срока эксплуатации несущих металлический конструкций покрытий зданий/ В. И. Большаков, В. В. Бабич, И. А. Сабадырь// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. – №3. – С. 4-11.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх