Навчально-виробничий відділ

Навчально-виробничий відділ є структурним підрозділом академії, який підпорядковується безпосередньо проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи. У своїй роботі навчально-виробничий відділ керується чинним законодавством України, Статутом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, нормативними документами та положенням про відділ.

Основні завдання відділу:

  • організація та проведення роботи щодо укладання договорів на надання платних освітніх послуг;
  • здійснення контролю за своєчасним внесенням плати фізичними та юридичними особами за освітню послугу в розмірах та в строки, що встановлені договором;
  • забезпечення замовника необхідною інформацією про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг;
  • інформування замовника про наявну заборгованість та наслідки у разі порушення договірних обов’язків;
  • інформування керівництва та деканатів про поточну заборгованість та порушення замовником умов сплати за навчання у встановленому договором порядку;
  • регулювання взаємовідносин між академією та замовником платних освітніх послуг у межах чинного законодавства.

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, кімн. 240

Телефон для довідок: +38(056) 746-11-95

Електронна адреса: upo-pgasa@ukr.net

Любушкін Валерій Іванович

Завідувач навчально-виробничого відділу

?>
вверх