Наукові спрямування

Побудова варіантів математичної теорії фізично лінійних і нелінійних, однорідних і шаруватих нетонких пластин і пологих оболонок за дії довільних поперечних статичних навантажень при різних граничних умовах на бічних поверхнях, розробка аналітичних методів розв’язання систем диференціальних рівнянь високих порядків із частинними похідними в граничних задачах теорії пластин і оболонок.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор фізико-математичних наук, професор

Зеленський
Анатолій
Григорович

Дисципліни

Опір матеріалів. Теорія пружності та пластичності. Теоретична механіка

Поглиблений курс елементарної математики

Вища математика

Теорія пластин та оболонок. Стійкість тонкостінних конструкцій

Організація наукових досліджень, публікації, патентування

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. В-109 (перший поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. (0562) 47-03-79, вн. 3-13

E-mail

a.zelensky@ukr.net

?>
вверх