Наукові спрямування

Розвиток фондового ринку в Україні, вивчення фінансів у теоретичному і практичному аспектах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Якименко
Анжела
Миколаївна

Дисципліни

Фінанси

Ціноутворення в будівництві

Фінансовий менеджмент

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

yakymenko.anzhela@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Приймала участь у ІV Міжнародному студентському науковому симпозіумі «Співдружність наук: архітектура, економіка, право» Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 18 листопада 2016 року, приймала активну участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси» 5 - 7 квітня 2017 року у ДВНЗ ПДАБА.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997 році закінчила ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки. У 2018 році закінчила ДВНЗ ПДАБА освітній ступінь «магістр» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» З 1993 року працювала методистом в деканаті економічного факультету ПДАБА, з 2000 року – асистент кафедри «Фінанси», нині кафедра «Фінанси і маркетинг». з 2014 року за сумісництвом методист Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти.

За результатами роботи була нагороджена:

1. Грамотою Ректора академії за багаторічну плідну працю по вихованню студентської молоді, активну участь в громадському житті академії, вагомий внесок в процес соціального захисту працівників академії з нагоди 85-річчя з дня заснування Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

2. Грамотою Ректора академії за плідну сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток інженерно-будівельної освіти та з нагоди 100-річчя вищої інженерно-будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську;

3. Грамотою Ректора академії за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність з нагоди 20-річчя з дня заснування економічного факультету ПДАБА.

4. Грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за вагомий внесок у організацію ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Фінанси» та Економіка підприємства».

5. Грамотою Соборної районної у місті Дніпрі Ради за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя з дня заснування економічного факультету ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. «Методичні рекомендації щодо управління «зоною беззбитковості» підприємства» Прилєпова М.О., Тян Є.Р., Якименко А.М. ///Міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельне виробництво» м. Київ 2015 р. №51 С.62-69

2. «Інфляційні процеси та їх соціально-економічні наслідки в Україні» /Л.В.Тіверіадська, А.М. Якименко// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 93. – Д.: ПГАСА, 2015. – С. 175-188.

3. «Напрями стабілізації міжнародних валютних відносин»/ Тіверіадська Л.В., Левченко Л.М., Якименко А.М. //Економічний простір: Збірник наукових праць. –№108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. –С.38-46.

4. «Аналіз стану державного боргу України»/ Якименко А.М., Малюк В.// Співдружність наук: архітектура, економіка, право: матеріали ІV Міжнародного студентського наукового симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18 листопада 2016 р.)-Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016 р. – С.114-117

5. «Інтелектуальна економіка як основа інноваційного розвитку України» / Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В., Якименко А.М.// Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – Ч. 1. – С.10-12.

6.«Сучасний стан фінансового ринку України та перспективи його розвитку»/ Якименко А.М., Синицький С.О. //Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями».-Ужгород: Гельветика, 2017 р. – Ч.2. (17-18 листопада 2017 року) Сс.99-102

7. Стратегічне управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства»/ Оскома О.В.,Чашин Д.Ю., Якименко А.М. // Економічний простір. Збірник наукових праць-м.Дніпрпетровськ: ПДАБА, 2013 р.- С.321-323

8. «Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємств Якименко А.М»/ //Економіка та держава збірник №1 2016 р. С.64-70

більше

Публікації для ознайомлення

Стратегічне управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства


Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємств


?>
вверх