Наукові спрямування

Мовна гра, кулінарний дискурс, інтерпретація художнього тексту

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Волощенко
Євген
Ігорович

Дисципліни

Українська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

E-mail

voloshchenko.yevhen@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2021 році з відзнакою закінчив факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Філологія» (магістр). З вересня 2021 року навчається в аспірантурі Дніпровського національного університету.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У січні – серпні 2021 року працював у Дніпровському державному медичному університеті на кафедрі мовної підготовки на посаді лаборанта. З грудня 2021 року працює у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі підготовки іноземних громадян на посаді викладача.

Публікації

Є автором 12 публікацій, серед яких 4 наукові статті та 7 матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференцій.

Статті:

1. Волощенко Є. І. Мовленнєвий жанр «прохання» в епістолярному тексті. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / Ред. кол.: А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 13. 2020. С. 19–23.

2. Волощенко Е. И., Турута И. И. Паремии как объект сопоставительной фразеологии. Філологічні науки: збірник наукових праць студентів та викладачів факультету / Упорядник О. І. Панченко. Дніпро: Акцент ПП, 2020. Ч. 1. С. 47–52.

3. Волощенко Е. И. Приёмы и средства языковой игры в поэтическом цикле Б. В. Заходера «Заходерзости». Філологічні науки: збірник наукових праць студентів та викладачів факультету / Упорядник О. І. Панченко. Дніпро: Акцент ПП, 2020. Ч. 2. С 27–31.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх