Наукові спрямування

Математичне моделювання гумово-кордних оболонок обертання. Розвиток методів теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки та оптимізації проектування конструкцій в умовах невизначеностей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французська моварівень В2

Анлійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Волчок
Денис
Леонідович

Дисципліни

Будівельна механіка

Опір матеріалів

Системи автоматизованого проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В104 (перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-51

E-mail

Denys.L.Volchok@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2002-2005 - Навчання в аспірантурі ПДАБтаА, кандидат технічних наук. 1997-2002 - Навчання в ПДАБтаА, інженер механік (красний диплом). 1986-1997 - Навчання в школі, Дніпропетровськ, Україна. Грант: Alexander von Humboldt Foundation (Institutional academic co-operation programme, grant no. 3.4-Fokoop-UKR/1070297). Стипендіальна програма "Eugen Ionescu" Університетьсої Агенції Франкофонії (AUF) ініційована Урядом Румунії в 2015-2016 роках

Додаткова інформація

Трудова діяльність

3 2013 року по теперішній час заступник декана факультету ПЦБ з учбової роботі. З 2006 року по теперішній час доцент кафедри будівельної механіки та опору матеріалів. Викладання лекційних та практичних занять з будівельної механіки та опору матеріалів. 2005 - 2013 роки працює заступником декана факультету ПЦБ з наукової роботи. 2005-2006 роки - асистент кафедри будівельної механіки та опору матеріалів. Дослідження в сфері напружено деформованого стану гумово кордових оболонок обертання. Викладання практичних занять з будівельної механіки та опору матеріалів.

Публікації

1. Gezentsvey E.I., Olevskyi V.I., Volchok D.L., Olevskyi O.V. Calculation of the improved steel beams of buildings and structures of the mining and metallurgical complex // Strength of Materials and Theory of Structures. Vol. 106. – 2021. – P. 54 – 67. (Web of Science)

2. Baranenko V., Volchok D. Application of various uncertainty measures in the problem of critical force searching for orthotropic shell in conditions of the carrying capacity // Strength of Materials and Theory of Structures. Vol. 106. – 2021. – P. 201 – 220. (Web of Science)

3. Baiev S.V., Volchok D.L. Nonlinear oscillations of a prestressed concrete bridge beam subjected to harmonic perturbation in the conditions of indeterminacy of parameters // of Materials and Theory of Structures. Vol. 104. – 2020. – P. 147 – 163. (Web of Science)

4. Семенець С.М., Насонова С.С., Олевський В.І., Волчок Д.Л. Управління проектною надійністю нафтових резервуарів // Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.103. Київ 2019, с. 165-176 (Web of Science)

5. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Нечітке моделювання в оптимальному проектуванні шарнірно-стержневих систем // Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.100. Київ 2018, с. 71-93 (Web of Science)

6. Petrenko V., Dikarev K., Volchok D., Kuzmenko O. Evaluation of indoor temperature for various building envelopes damaged E3S Web of Conferences 32, 01019 (2018), – P. 1-7 (DOI: 10.1051/e3sconf/20183201019) (Scopus)

7. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Визначення максимального значення навантаження стиснутої ортотропної оболоноки в умовах випадкової, нечіткої і неточної інформації // Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.99. Київ 2017, с. 71-89 (Web of Science)

8. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Обернена задача будівельної механіки армованої циліндричної оболонки зі склопластику // Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.98. Київ 2016, с. 89-103 (Web of Science)

9. Baranenko V., Volchok D. Evaluation of the maximum axial force on a cylindrical shell structure in terms of stability and strength using fuzzy quantities of chosen geometric parameters // Roads and Bridges-Drogi i Mosty. – 2016. – Т. 15. – №. 1. – С. 71-81. (Scopus)

10. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Оцінка максимального значення осьової сили стиснення оболонки при нечітких даних як задача невизначеного програмування// Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.97. Київ 2016, с. 90-103 (Web of Science).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх