Наукові спрямування

Вивчення фінансів у теоретичному і практичному аспектах, форм організації і функціонування їх окремих інститутів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Старший викладач

Тіверіадська
Людмила
Валеріївна

Дисципліни

Фінанси

Гроші та кредит

Проектне фінансування

Соціально-економічні основи фінансового планування

Банківські операції

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

tiveriadska.liudmyla@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Приймала участь у ІV Міжнародному студентському науковому симпозіумі м. Івано-Франківськ, 18 листопада 2016 року, приймала активну участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси» 5 - 7 квітня 2017 року у ДВНЗ ПДАБА. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями» Ужгородський національний університет, 17-18 листопада 2017року.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/05/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


foto_qualification

Дата проходження: 04/05/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Інформаційні дні Національного банку України в регіонах


Трудова діяльність

У 2006 році закінчила ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту. З 2000 року працювала методистом в деканаті заочного фінансово-економічного факультету ПДАБА, з 2007 року – асистент кафедри «Фінанси», нині кафедра «Фінанси і маркетинг». З 2014 року за сумісництвом диспетчер економічного факультету.

Нагороди:

1. Грамота Ректора академії за багаторічну плідну працю по вихованню студентської молоді, активну участь в громадському житті академії, вагомий внесок в процес соціального захисту працівників академії з нагоди 85-річчя з дня заснування Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

2. Грамота Ректора академії за плідну сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток інженерно-будівельної освіти та з нагоди 100-річчя вищої інженерно-будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську;

3. Грамота Ректора академії за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність з нагоди 20-річчя з дня заснування економічного факультету ПДАБА.

4. Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за вагомий внесок у організацію ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Фінанси» та Економіка підприємства».

5. Грамота Соборної районної у місті Дніпрі Ради за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя з дня заснування економічного факультету ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. «Студентська група як елемент педагогічної системи та виховного процесу у ВНЗ» /Л.В. Тіверіадська// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2013. – № 6. – С.

2. «Інфляційні процеси та їх соціально-економічні наслідки в Україні» /Л.В. Тіверіадська, А.М. Якименко// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 93. – Д.: ПГАСА, 2015. – с. 175-188.

3. «Напрями стабілізації міжнародних валютних відносин»/ Тіверіадська Л.В., Левченко Л.М., Якименко А.М. //Економічний простір: Збірник наукових праць. –№108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. –С.38-46ю

4. «Інтелектуальна економіка як основа інноваційного розвитку України» / Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В., Якименко А.М.// Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – Ч. 1. – с.10-12.

5. «Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні» /Черкас В., Тіверіадська Л. В.// Співдружність наук: архітектура, економіка, право: матеріали ІV Міжнародного студентського наукового симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – с. 173-176.

6. «Використання кейс-технологій при підготовці економістів у технічних ВНЗ» / Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В.// тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» ДИИТ,2016.- с.322-323

7. «Перспективи розвитку  венчурних  інвестицій  в сучасних  умовах» / Галушко О.І., Городков В.Б., Тіверіадська Л.В.// Збірник тез доповідей Міжнародной  науковой інтернет-конференції «Економічний розвиток країни в умовах євроінтеграції». – Тернопіль, 2016. – с.8-9.

8. «Фінансовий механізм та його роль в забезпеченні ефективного функціонування економіки» / Тіверіадська Л.В., Чалих І.// Міжнародна науково-практична конференція «перспективи інноваційного розвитку економіки:сучасні підходи та напрями» 17-18 листопада 2017 року. Ужгородський національний університет Збірник ІІ частина с. 110-113

9. «Міжнародний кредит та світова криза заборгованості» / Тіверіадська Л.В., Соколова В.А.// Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи» 24-25 листопада 2017 р м. Львів

10. «Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України» /Л.В. Тіверіадська, А.М. Якименко// Економічний простір: Збірник наукових праць. – №128. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – с.143-154(розміщено у системах Google Scholar,Index Copernicus)

більше

Публікації для ознайомлення

Антикризове управління як основа стабільного розвитку промислових підприємств України


Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України


Інфляційні процеси та їх соціально-економічні наслідки в Україні


Студентська група як елемент педагогічної системи та виховного процесу у ВНЗ


Напрями стабілізації міжнародних валютних відносин


Природа та механізм фінансової глобалізації


?>
вверх