Силабуси навчальних дисциплiн

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Дисципліни

Основи науково-технічної творчості


Альтернативні електроустановки


Тенденції і перспективи розвитку і вдосконалення будівельних і дорожніх машин


Машини та обладнання для виконання рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях


Інтелектуальна власність


Моделювання робочих процесів будівельних машин


Наукова іноземна мова


Оцінка ефективності БДМ та обладнання


Сучасні методи дослідження та розрахунку динамічних процесів будівельних та дорожніх машин


Теорія і практика машин ресурсозберігаючих технологій


Теорія і розрахунок робочих процесів будівельних і дорожніх машин


Фірмове обслуговування будівельних і дорожніх машин


Основи сертифікації будівельної і дорожньої техніки


Автоматизація конструкторського і технологічного проектування машин і механізмів


Будівельні та дорожні машини підвищеної ефективності


Охорона праці в галузі


Сервіс і діагностика будівельної техніки


?>
вверх