Наукові спрямування

Економічна безпека підприємств в умовах кризи, діагностика системи управління економічною безпекою сучасних підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Судакова
Оксана
Іванівна

Дисципліни

Методи економічних і статистичних досліджень

Управління потенціалом підприємницьких структур

Комерційна діяльність та товарознавство

Управління підприємницькими ризиками

Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007 (десятий поверх висотного корпуса)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

sudakova.oksana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях. Займається розробкою концепції удосконалення діагностики системи управління економічною безпекою сучасних підприємств. Виконавець розділу наукової роботи кафедри на тему: «Теоретичні основи позиціювання економічної безпеки в забезпеченні умов функціонування підприємницьких структур в сучасних умовах ведення бізнесу». Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова. Заступник декана з наукової роботи економічного факультету.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 22/06/2020


Країна: Україна , м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


foto_qualification

Дата проходження: 26/10/2015


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

У 1994 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА). З 1994 по 1997 роки була аспіранткою ПДАБА. З 1997 року – асистент, а з 2000 року по теперішній час – доцент кафедри економіки та підприємництва.

Публікації

Є автором 253 публікацій, серед яких: патент України, 2 монографії, 3 навчально-методичних посібника, 98 наукових статей, 65 навчально-методичних праць та 90 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Останні десять публікацій наступні:
1. Sudakova O.I., Lopatka K.A. Diagnostics in system management by economic security of enterprise. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. РР 156–173
2. Судакова О. І., Брискіна А. О., Орел Д. А. Статистичний аналіз економічних показників підприємницької діяльності в Україні та їх шляхи поліпшення. Приазовський економічний вісник. 2021. № 1(24). URL:http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-24
3. Судакова О.І., Устименко Б.І., Пінясов В.О. Статистичне дослідження економічних показників діяльності підприємств будівельної галузі в Україні. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/105 DOI: 10.32782/2524-0072/2020-22-43
4. Фісуненко П.А., Судакова О.І., Деркач С.В., Притуляк Є.О. Методологічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуску 6 (23). С.426-431
5. Судакова О.І., Формалюк В.Д., Черевко В.О. Методологічні аспекти організації ефективної інформаційної безпеки підприємства. Вісник ОНУ. Серія: Економіка. 2019. Том 24. Випуск 5 (78). С. 71-75
6. Судакова О.І., Медведовська Т.П., Віхтор М.В., Романишена О.І. Механізм мотивації персоналу в системі управління економічною безпекою підприємства [Електронний ресурс] / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – №
7. Судакова О.І., Яковишена К.І., Стасовська А.А. Забезпечення інформаційної безпеки персоналу в стратегіях розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 5(10) -Режим доступу до журналу: www.pev.kpu.zp.ua
8. Судакова О.І., Мазур І.Б., Седлецька Д.В. Логістична система підприємства як організаційна основа підвищення його економічної безпеки [Електронний ресурс] / Інфраструктура ринку. – 2018. – № 24 – Режим доступу до журналу: www.market-infr.od.ua
9. Verkhogliadova N. I., Sudakova O. I., Borysovych О. М. Système logistique de l’entreprise comme base organisationnelle pour l’amélioration de la sécurité économique // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство». – Ле-Ман, Франція, 2018. – С. 72-74
10. Судакова О.І., Брискіна А.О., Долга А.В. Управління мотивацією персоналу підприємства в аспекті підвищення його економічної безпеки [Електронний ресурс] / Інфраструктура ринку. – 2018. – № 26 – Режим доступу до журналу: www.market-infr.od.ua

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх