Наукові спрямування

Дослідження головних параметрів, підвищення ефективності робочого процесу землерийно-транспортних машин.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Спільник
Михайло
Анатолійович

Дисципліни

Машини для земляних робіт

Учбовий практикум з дорожніх машин

Дорожні машини

Теоріяі розрахунок МЗР

Машини для виробництва будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 3003 (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-73; міськ. 756-33-73

E-mail

Наукова діяльність

Закінчив з відзнакою у 2008 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». З 2008 по 2010 працював асистентом на кафедрі будівельних і дорожніх машин. З 2010 по 2013 навчався у денній аспірантурі на кафедрі будівельних і дорожніх машин. Тема дисертації: «Підвищення ефективності скрепера оснащенням ковша напівкруглим днищем та задньою стінкою маятникового типу». Дисертація захищена у 2015 році.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2008 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 2008 по 2010 асистент кафедри будівельних і дорожніх машин. З 2010 по 2013 аспірант ДВНЗ «ПДАБ та А». З 2013 року працює асистентом кафедри будівельних і дорожніх машин. У 2015 році захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності скрепера оснащенням ковша напівкруглим днищем та задньою стінкою маятникового типу».

Публікації

1. Спильник А.Я. Исследование конструкции задней стенки скрепера поляризационно – оптическим методом / А.Я. Спильник, М.А. Спильник, Г.Г. Шломчак // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Дніпропетровськ : ПГАСА, 2011. – Вып. 63,– С. 135−141.

2. Хмара Л. А. Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой маятникового типа / Л.А. Хмара, М.А. Спильник // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Дніпропетровськ : ПГАСА, 2012. – Вып. 66,– С. 61−67.

3. Хмара Л. А. Экспериментальные исследования процесса копания грунта скрепером с полукруглым днищем и задней стенкой маятникового типа / Л.А. Хмара, М. И. Деревьянчук, М.А. Спильник // Интерстроймех 2012: материалы Международной научно-практической конференции, 2-4 октября 2012 г., Россия, Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2012 – С. 161-166.

4. Хмара Л. А. Математична модель процесу розвантаження ґрунта з традиційного ковша скрепера / Л. А. Хмара, М. А. Спільник // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 72, – С. 101−108.

5. Хмара Л. А. Повышение эффективности рабочего процесса ковша скрепера (копание и выгрузка грунта) / Л.А. Хмара, М.А. Спильник // Транспорт. Транспортные и технологические машины. – Омск : Вестник СибАДИ 2013 – Выпуск 5 (33), – С. 30-39.

6. Хмара Л. А. Експериментальні дослідження двохстадійного процесу заповнення ковша скрепера з напівкруглим днищем та задньою стінкою маятникового типу. / Л. А. Хмара, М. А. Спільник // «Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів»: Збірник статей і тез між нар. наук. –прак. конф., 03-05 жовтня 2013 р. –  Кіровоград, ПП «Ексклюзив Систем», 2013, – С. 141−144.

7. Хмара Л. А. Исследование рабочего процесса ковша скрепера (копание и выгрузка грунта). / Л.А. Хмара, М.А. Спильник // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, 2013. – Вып. 73, – С. 296−306.

8. Хмара Л. А. Математична модель процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем / Л. А. Хмара, С. В. Баєв, М. А. Спільник // Вісник Придніпровської державної  академії  будівництва  та  архітектури.  –  № 1.  – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. – С. 8–13.

9. Хмара Л. А. Дослідження напружень в конструкції задньої стінки скрепера / Л. А. Хмара, М. А. Спільник // Вісник Придніпровської державної академії будівництва  та  архітектури. – № 2. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. – С. 4–12.

10. Хмара Л. А. Порівняльний аналіз ефективності використання напівкруглого днища у ковшах скреперів / Л. А. Хмара, М. А. Спільник, А. Ю. Тимошпольский // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Дніпропетровськ : ПГАСА, 2014. – Вып. 79, – С. 71−79.

11. Хмара Л. А. Математичні моделі процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера / Л. А. Хмара, М. А. Спільник // Вісник Придніпровської державної академії будівництва  та  архітектури. – № 5. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. – С. 42–50.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх