Наукові спрямування

Вирішення проблеми розрахунків будівельних залізобетонних конструкційі споруд на довготривалі статичні та динамічні навантаження, а конкретніше - теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням усадки, повзучості та віброповзучості бетону

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Слободянюк
Сергій
Олександрович

Дисципліни

Теоретична механіка і будівельна механіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 426 (четвертий поверх старого корпусу).

Телефон:

міськ. 756-34-37, моб. (066) 213 78 23

E-mail

slobodianiuk.sergey@gmail.com

Наукова діяльність

Приймає вступні та кандидатські іспити аспірантів та рецензує кандидатські і докторські дисертації, член та вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, конференції, наукові конкурси місцеві, членредакційної колегії наукового збірника „Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури” та журналу «Бетон и железобетон в Украине».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1975 році закінчив з золотою медаллю середню школу с. Миронівка Ямпільського району Вінницької області. В 1980 році з відзнакою закінчив факультет промислового та цивільного будівництва (ПЦБ) Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ). 1980-1982 рр. служив у Збройних Силах в звані лейтенант-інженер, а після поступив і закінчив аспірантуру при кафедрі будівельної механіки ДІБІ. З 1986 р.працює молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектора (НДС) при кафедрі будівельної механіки ДІБІ. З 22 квітня по 11 червеня 1987 року приймав активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,як старший лейтенант-інженер запасу і був командиром інженерно-технічного взводу та начальником інженерної служби в/ч 73413. У 1988 році захистив дисертацію та став кандидатом технічних наук іпрацює старшим науковим співробітником НДС. З 1989 року асистент, а з 1990 року - доцент кафедри будівельної механікиДІБІ. З 1990 року по 1997 рік також працював заступником декана факультету ПЦБ ДІБІ. В 1997-2000 роках навчався в очній докторантуріПридніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА, раніше ДІБІ). З 2003 року – доктор технічних наукта професор кафедри будівельної механіки і опору матеріалів ПДАБА. Учень проф., акад. Є. А. Яценко. З 2006 року – завідувач кафедри теоретичної механіки ПДАБА. Всього опублікував 128 наукових праць, в тому числі 15 навчально-методичних вказівок і 5 монографій;

Публікації

1. Слободянюк С.О, Буратинський А.П., Щербачов А.Д., Слободянюк О.С., Хамрик О.В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина III // Монографія. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА»; «Середняк Т.К.», 2016. – 201 с.;

2. Слободянюк С.О., Буратинський А.П., Щербачов А.Д., Слободянюк О.С., Шаповал А.В. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина II // Монографія. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА»; «Середняк Т.К.», – 150 с.;

3. Слободянюк С.О., Буратинський А.П., Климпотюк Д.В., Титюк А.О., Шаповал В.Г. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина I // Монографія. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА»; «Середняк Т.К.», – 156 с.;

4. Слободянюк С.О.,Щербачов А.Д., Моргун О.А. Експериментально-теоретичні дослідження тривалої стійкості залізобетону // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Вип. 10. – Львів: Каменяр, 2014. – С. 227-238.;

5. Слободянюк С.О.,Лучко Й.Й., Буратинський А.П. Механіка тривалих вібраційних переміщень позацентрово-стисненого залізобетонного стержня // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ ім.. І.Пулюя, 2014. – № 3 (75) . – С. 98-107.;

6. Слободянюк С.О.Нова методологія вирішення задач повзучості та віброповзучості залізобетону // Бетон и железобетон в Украине. – 2013. – № 5. – С. 2-6.;

7. Слободянюк С.О.,Щербачов А.Д., Моргун О.А. Експериментально-теоретичні дослідження коефіцієнта поперечної деформації повзучості бетону // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – № 8. – С. 22-28.;

8. Слободянюк С.О., Буратинский А.П. Рекуррентные формулы для автоматизированного расчета длительных процессов. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52720 від 20.12.2013. – 13 с.;

9. Слободянюк С.О.,Буратинський А.П. Розрахунок залізобетонних рам МСЕ з урахуванням повзучості й віброповзучості // ВестникХарьковскогонациональногоавтомобильно-дорожногоуниверситета. – Харьков: ХНАДУ, 2013. – Вып. 63. – С. 85-92.(нмбCopernicus);

10. Слободянюк С.О.,Буратинский А.П. Решение задач виброползучести в матричнойформе// Наука вчера, сегодня, завтра. Сб. статей по материаламVI международной научно-практической конференции. Вып. № 6. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 11-19. (нмбРИНЦ).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх