Наукові спрямування

Створення машин та обладнання для проведення рятувальних і відновлюваних робіт при ліквідації наслідків техногенних аварій та стихійних лих, а також машин для розробки мерзлих та міцних ґрунтів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Шатов
Сергій
Васильович

Дисципліни

Комплексна механізація, автоматизація та механозабезпеченість будівництва

Машини та обладнання для виконання рятувальних робіт

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Дорожні машини

Машини та обладнання для реконструкції будівель

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 3004 (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-47; міс. 756-33-47;

E-mail

shatov.serhii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Професор Шатов Сергій Васильович у 1987 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук в Московському автомобільно-дорожньому інституті. Тема дисертації: «Разработка и исследование параметров рабочих органов рыхлителей ступенчатого типа для разрушения мерзлых и прочных грунтов» (керівник – професор Хмара Л. А.). У 1990 р. отримав вчене звання доцент. У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: “Формування організаційно-технологічних рішень розбирання руйнувань будівель в особливих умовах”. Розробив новий метод обстеження зруйнованих будівельних конструкцій з використанням безпілотних літальних апаратів. У співавторстві та самостійно опублікував 303 наукових праці, зокрема, Німецько-англо-російсько-український термінологічний словник підіймально-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання та Довідник “Мотор-редуктори”. Має більше 250 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, а також 6 закордонних патентів (США, Канада, Німеччина, Японія, Австралія, Франція). Має нагороди ВДНГ СРСР та України (срібну та бронзові медалі). Винахідник СРСР. Академік Підйомно-транспортної академії наук України, Будівельної академії наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності України.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 21 липня 1952 р. у Дніпропетровську. Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА) за спеціальністю “Будівельні машини та обладнання”. Працював у ДІБІ та ПДАБА асистентом (1975 1988 рр.), а з 1989 р. до сьогодні працює професором кафедри будівельних та дорожніх машин.

З 1980 по 1983 рр. навчався в аспірантурі. У 1987 році захистив в Московському автомобільно-дорожньому інституту кандидатську дисертацію на тему: “Разработка и исследование параметров рабочих органов рыхлителей ступенчатого типа для разрушения мерзлых и прочных грунтов”. У 1990 р. отримав вчене звання доцент. У 2001-2008 рр. завідувач технічної кафедри в Інституті безперервної фахової освіти ПДАБА.

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: “Формування організаційно-технологічних рішень розбирання руйнувань будівель в особливих умовах”. Розробив новий метод обстеження зруйнованих будівельних конструкцій на основі порівняльного аналізу елементів об’єкта електронною фіксацією й обробкою, формуючи базу даних для вибору послідовності робіт та засобів механізації. Брав участь у розробці технічних пропозицій з розбирання зруйнованого вибухом газу будинку по вул. Мандриківська,127 (Дніпропетровськ, 2007 р.). Має вагомі напрацювання у галузі проектування, виготовлення, випробування та впровадження різноманітної будівельної техніки, особливо багатофункціонального призначення.

Публікації

1. ШатовС.В. Матеріально-технічне забезпечення розбирання зруйнованих будівельних об’єктів / С. В. Шатов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА, 2016. ‑ №9. ‑ С. 22‑28.

2. ШатовС.В. Логістика переміщення засобів механізації під час розбирання руйнувань будівель / С. В. Шатов, М. Ю. Улітіна // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА, 2016. ‑ №12. ‑ С. 20‑26.

3. ШатовС.В. Реконструкція комплексу з розробки лікувальних грязей поблизу селища Новотроїцьке Дніпропетровської області / С. В. Шатов, М. В. Савицький // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ТОВ «Зовнішреклам-сервіс», 2016. – Вип. 9, с. 429-433.

4. ШатовС.В. Обладнання для підготовчих робіт при виконанні траншей / С. В. Шатов, А. А. Клименко // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машин и оборудование. Вып. 79. Дніпро: ГВУЗ «ПГАСА», 2016, с. 159-165.

5. ШатовС.В. Дослідження обладнання для розробки липких ґрунтів / С. В. Шатов, О. О. Дойнов // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машин и оборудование. Вып. 79. Дніпро: ГВУЗ «ПГАСА», 2016, с. 166-172.

6. СавицькийМ.В. Організаційно-технологічні рішення виготовлення грунтоблоків / М. В. Савицький, С. В. Шатов, Є. О. Євсєєв // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокоплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. Вып. 81. Дніпро : ГВУЗ“ПГАСА”, 2016, с. 261-267.

7. Шатов С.В. Удосконалення технологічного процесу виготовлення грунтоблоків / С.В. Шатов, М. В. Савицький, Є. О. Євсєєв // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. Вып. 91. Дніпро: ГВУЗ“ПГАСА”, 2016, с. 168-172.

8. Шатов С.В. Визначення складу машин для розбирання уламків будівель з транспортних мереж при ліквідації наслідків техногенних аварій / С.В. Шатов, Л. А. Хмара // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машин и оборудование”. Вып. 97. Дніпро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017, с. 112-117.

9. Шатов С.В. Обобщение инновационных технологий 3D-печати строительных объектов для разработки стартапов / С.В. Шатов, М. В. Савицький, С. А. Карпушин // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Вып. 99. Дніпро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017, с. 194-200.

10. Шатов С.В. Обстеження технічного стану димових труб з використанням безпілотних літальних апаратів / С.В. Шатов, А. О. Тытюк, Н. В. Савицький, А. А. Тытюк, // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Вып. 100. Дніпро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017, с. 164-169.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх