Організація та планування будівництва і реконструкції

Засновник:

Тян Рево Борисович

доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор, , дійсний член Академії будівництва України, Міжнародної інженерної Академії, Академії нетрадиційних технологій України, завідувач кафедри планування і організації виробництва (1977-2003)


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 8 монографій

  • 199 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 68 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 10 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 3 доктора технічних наук
  • 26 кандидатів технічних наук

Наукові керівники:

Кравчуновська Тетяна Сергіївна

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної інженерної Академії, завідувач кафедри планування і організації виробництва


Напрям досліджень:

- організаційно-технічна підготовка будівництва та реконструкції будівель і споруд;
- управління інвестиційно-будівельними проектами


Наукові досігнення:

– створена методологія визначення тривалості та вартості реконструкції та будівництва промислових і цивільних будівель, а також об’єктів транспортного призначення на різних стадіях інвестиційного процесу;

– запропоновані інтегровані системи планування і контролю реалізації будівельних проектів із урахуванням якості та кількості ресурсів, технології виробництва робіт, організаційно-технологічних схем виконання робіт, часу та вартості;

– розроблений метод оцінювання можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих обмежень;

– розроблений метод обґрунтування доцільності використання техногенних відходів у будівництві на передінвестиційній стадії управління проектами;

– вдосконалений метод формування, оцінювання, вибору та обґрунтування організаційно-технологічних рішень енергоефективної комплексної реконструкції житлової забудови;

– розроблені наукові положення, методологічні принципи і практичні рекомендації щодо формування, оцінювання, обґрунтування та вибору організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів, які забезпечують введення в експлуатацію об’єктів із заданими техніко-економічними характеристиками;

– розроблені методичні підходи і практичні рекомендації щодо обґрунтування організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла, які забезпечують ефективне використання ресурсів та спрямовані на скорочення тривалості виробництва робіт, із урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст

position
position
position
position
position
?>
?>
вверх