Механіка ґрунтів і геотехніка

Засновник:

Сєдін Володимир Леонідович

доктор технічних наук, профксор Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України, Міжнародної інженерної Академії, Президії Всеукраїнського товариства Механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування, Міжнародного товариства механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE), завідувач кафедри основ і фундаментів ДВНЗ ПДАБА

Опубліковано:

 • 2 монографії
 • 2 навчальних посібника
 • понад 200 наукових статей

Розроблено:

 • 10 нормативних документів

Отримано:

 • 3 авторських свідоцтва та 8 патентів на винахід

Підготовлено:

 • 1 доктор наук
 • 7 кандидатів наук

Напрям досліджень:

Наукова діяльність–фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- дослідження регіональних властивостей ґрунтів та урахування особливостей геотехнічного будівництва Придніпров'я.
- розроблення науково-технічних рішень розрахунку стійкості схилів й огороджень котлованів для інженерного захисту основ і фундаментів будівель і споруд в умовах щільної міської забудови.
- дослідження напружено-деформованого стану елементів системи "основи – фундаменти – будівлі" при статичних та динамічних навантаженнях у складних інженерно-геологічних умовах (зсувних зонах, підтоплених територіях тощо).
- експериментальні та чисельні дослідження взаємодії фундаментів будівель і споруд ТЕС та АЕС з ґрунтовими основами при сейсмічному впливі.
- розробка ресурсозбережувальних методів проектування пальових фундаментів і наукове обґрунтування організаційно-технологічних рішень зведення будівель з можливістю управління параметрами фундаментів та характеристиками ґрунтових основ як під час будівництва, так і експлуатації об’єктів.
- актуалізація нормативної бази України з урахуванням вимог Єврокодів, наукове обґрунтування їх адаптації до практики геотехнічного проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд.

Наукові досігнення:

 • розроблено метод розрахунку системи “основа – фундамент – споруда” для оцінки сейсмостійкості будівельних конструкцій та кваліфікації обладнання систем важливих для безпеки реакторних відділень АЕС.
 • розроблено методики регулювання кренів будівель і споруд підвищеної відповідальності та проведено стабілізацію кренів реакторних відділень №1, 3 Запорізької АЕС, що дозволяє забезпечити експлуатаційну надійність енергоблоків атомних електростанцій.
 • розроблено рекомендації щодо продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій Запорізької, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української АЕС та Трипільської ТЕС.
 • розроблено аналітичні методи розрахунку на коливання фундаментів складної форми під потужні турбоагрегати.
 • запропоновані і реалізовані алгоритми аналітичного розрахунку динамічного напруженого стану, вільних і вимушених коливань складних фундаментних конструкцій на пружній і пружно-в’язкій основах.
 • удосконалено і впроваджено конструктивні способи зниження вібрацій фундаментів, що сприймають динамічні дії.
 • розроблено та впроваджено методологію прогнозування і контролю довгочасних деформацій основ і фундаментів будівель і споруд об’єктів атомної енергетики.
 • створено методики діагностики стану інженерних споруд у складних геологічних умовах, урахування взаємного впливу фундаментів на деформації їх основ.
 • створено комплексну інформаційну систему для забезпечення збору, зберігання, обробки відображення та розповсюдження даних про стан будівельних конструкцій АЕС упродовж усього періоду експлуатації і на її основі розроблено нормативну документацію “Моніторинг будівельних конструкцій АЕС”.

?>
?>
вверх