Дослідження будівельних властивостей ґрунтів, розрахунок основ та фундаментів при дії статичних та динамічних навантажень, розробка нових видів фундаментів

Засновник:

Швець Віктор Борисович

доктор технічних наук, профксор, заслужений діяч науки і техніки УРСР, дійсний член Академії будівництва України, завідувач кафедри основ і фундаментів (1974-2008)


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 19 монографій
  • більше 360 друкованих праць

Розроблено:

  • більше 20 нормативних документів

Отримано:

Підготовлено (за весь період):

  • 8 докторів технічних наук
  • 60 кандидатів технічних наук

Наукові керівники:

Сєдін Володимир Леонідович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної геології та геотехніки, дійсний член Академії будівництва України, Президії Всеукраїнського товариства Механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування

Кірічек Юрій Олександрович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, дійсний член Академії будівництва України, Міжнародної організації з механіки ґрунтів та геотехніки

Головко Сергій Іванович

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Проблем будівництва в особливо складних інженерно-геологічних умовах, професор кафедри інженерної геології і геотехніки


Напрям досліджень:

- розвиток методології дослідження ґрунтів, розробка методів розрахунку, проектування та будівництва основ у складних інженерно-геологічних умовах, нових конструкцій фундаментів під дією статичних та динамічних навантажень, науковий супровід геотехнічного моніторингу


Наукові досігнення:

– експериментально досліджена ефективність поверхневого ущільнення ґрунтів важкими трамбівками, запропонований метод розрахунку ущільнених основ;
– розроблені критерії оцінки вивітрілості елювіальних ґрунтів, здійснене нормування елювіальних основ у будівельних нормах;
– вивчені особливості морозного здимання глинистих ґрунтів, встановлена нерівномірність морозного здимання із глибиною;
– розроблені ефективні прибори для дослідження механічних властивостей ґрунтів у свердловинах на основі методів пресіометрії, розроблені методи, включені до державних стандартів;
– досліджені системи «основа-фундамент-турбоагрегат» за дії статичних та динамічних навантажень на головних енергоблоках Запорізької ГРЕС, Запорізької АЄС, Южно-Української АЕС, Хмельницької АЕС, Ровенської АЕС, Калинінської АЕС, Балаковської АЕС, Ростовської АЕС, Козлодуйської АЕС (Болгарія);
– експериментально та теоретично досліджені особливості осідання великорозмірних конструкцій реакторів атомних електростанцій, розвиток реологічних процесів та формування вирви осідання;
– досліджений напружено-деформований стан шаруватих основ із властивостями повзучості. розвиток кренів під дією навантажень, що діють поза центром фундаменту;
– запропоновані методи динамічного розрахунку фундаментів турбоагрегатів складної форми;
– розроблені нові комбіновані масивно-плитні фундаменти на дію статичних та динамічних навантажень і методи їх розрахунку;
– високоточними геодезичними методами досліджені деформації фундаментів турбоагрегатів під дією статичних деформацій та впливом температур;
– виконується науковий супровід геотехнічного моніторингу під час будівництва та експлуатації будівель та підземних споруд

position
position
position
position
?>
?>
вверх