Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природнього середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій

Засновник:

Савицький Микола Васильович

Доктор технічних наук, професор,, ректор ДВНЗ ПДАБА, дійсний член Української Академії наук, Академії будівництва України, Міжнародної академії біоенерготехнологій, Міжнародної інженерної академії, інженер-будівельник, інженер-фортифікатор, сертифікований експерт, інженер-проектувальник, архітектор.


За останні 10 років:

Опубліковано:

 • 12 монографій
 • більше 600 наукових статей

Розроблено:

 • більше 50 нормативних документів

Отримано:

 • 50 патентів та авторських свідоцтв

Підготовлено (за весь період):

 • 2 доктори технічних наук
 • 33 кандидати технічних наук

Напрям досліджень:

Зелене будівництво; екологічна архітектура; інноваційні архітектурно-конструктивно-технологічні системи житлового, промислового, транспортного та спеціального призначення; життєвий цикл будівельних конструкцій, будівель і споруд.


Наукові досігнення:

 • Система екологічної оцінки об’єктів будівництва;
 • Концепція будівництва аграрно-будівельних кластерів із замкнутим циклом матеріальних і енергетичних потоків;
 • Основи розрахунку надійності і прогнозу довговічності залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах;
 • Кількісна методика діагностики та оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій;
 • Методологія проектування ремонтних систем залізобетонних конструкцій;
 • Метод оптимального проектування теплового захисту житлових будівель; методичне забезпечення проектів енергозбереження;
 • Нові будівельні матеріали з високими експлуатаційними характеристиками;
 • Метод раціонального проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклу за критерієм мінімуму сукупних витрат;
 • Проектні рішення будівельних конструкцій, архітектурно-конструктивно-технологічні системи (АКТС) будівництва і реконструкції будівель і споруд нового покоління з високими техніко-економічними показниками, а саме: 1)малорозмірних елементів; 2) полегшених перекриттів з монолітного залізобетону; 3) плоских збірно-монолітних залізобетонних конструкцій перекритий; 4) дерев’яного каркасного домобудівництва; 5) легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК); 6) малоповерхових екологічних енергоефективних будівель з місцевих органічних матеріалів; 7) біопозитивних заглиблених житлових будівель; 8) житлових будинків на воді; 9)гібридних і інтегрованих енергоефективних конструкцій будівель.

position
position
position
position
?>
?>
вверх