Архітектура та урбаністична екологія
(Секція «Урбаністична екологія»)

Засновник:

Самойлюк Євген Павлович

кандидат технічних наук, професор, , засновник Дніпропетровської школи містобудівної акустики, завідувач кафедри міського будівництва


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 10 колективних монографій
  • 5 підручників, 1 довідник з питань охорони довкілля
  • 509 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 50 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 15 кандидатів технічних наук

Наукові керівники:

Захаров Юрій Іванович

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури, академік Міжнародної інженерної академії, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член-кореспондент Академії будівництва України


Напрям досліджень:

- проведення всіх видів натурних і інструментальних акустичних вимірювань, теоретичних розрахунків;
- проведення оцінки, аналізу та складання прогнозу акустичного режиму проектованого або вже збудованого об'єкта захисту від шуму в порівнянні з діючими санітарними, будівельним і технічним нормуванням;
- розробка спеціальних заходів, що компенсують негативний вплив і забезпечення нормативно-допустимих або комфортних рівнів зовнішнього шуму на об'єктах, що захищаються


Наукові досігнення:

– розроблений програмний комплекс у складі комп’ютерної програми «AcousticLab», що призначений для імітаційного моделювання акустичного режиму у містобудуванні;

– розроблені, видані та застосовуються Державні будівельні норми України ДБН В.1.1.-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», Національні стандарти України ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 «Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування», ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»;

– проведено практичне впровадження розроблених методів акустичного розрахунку, оцінки, аналізу і візуалізації акустичного режиму, методів та засобів захисту від шуму на більш як 300 об’єктах капітального будівництва у місті Дніпро, Дніпропетровській області, в Україні, Європі та в світі

position
position
position
position
position
position
?>
?>
вверх