Будівельна механіка та механіка деформованого твердого тіла

Засновник:

Прусаков Олександр Павлович

доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України, дійсний член Академії будівництва України, Почесний професор ПДАБА, завідувач кафедри опору матеріалів (1960-1987)


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 8 монографій
  • 5 навчальних посібників
  • 96 наукових статей (у виданнях, рекомендованих МОН України – 70, у закордонних журналах, що реферуються Scopus та WoS – 26)

Розроблено:

Отримано:

Підготовлено (за весь період):

  • 9 докторів технічних наук
  • 59 кандидатів технічних наук

Наукові керівники:

Красовський Василь Леонідович

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, Почесний професор Будівельного факультету Варшавського технічного університету, професор кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів

Данішевський Владислав Валентинович

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, Почесний науковий співробітник ім. Кармана Аахенського технічного університету (Німеччина), проректор з наукової роботи

Слободянюк Сергій Олександрович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів


Напрям досліджень:

- чисельні та експериментальні дослідження деформування та стійкості тонкостінних конструкцій при неоднорідному напружено-деформованому стані;
- проблеми біомеханіки остеосинтезу та ендопротезування суглобів людини;
- механічні характеристики неоднорідних матеріалів та конструкцій;
- динамічні властивості нелінійних конструкцій та матеріалів;
- методи штучного інтелекту для раціонального проектування будівель та споруд;
- розрахунок конструкцій за умови неповної інформації про початкові дані;
- розрахунок залізобетонних конструкцій з урахуванням таких тривалих процесів, як усадка, повзучість та віброповзучість бетону.


Наукові досігнення:

– розроблено скінченно-елементні моделі та доведено ефективність використання програмних комплексів для розрахунку стійкості оболонок обертання;
– досліджено деформування і випинання оболонок при різних умовах навантаження, при наявності розрізів та неоднорідності форми серединної поверхні;
– розроблено перший у світі тотальний ендопротез гомілкового суглобу, а також конструкції ендопротезів суглобів різних локалізацій;
– розроблено розрахункові моделі остеосинтезу поперечних переломів зовнішньої гомілкової кісточки з використанням пластин-фіксаторів різних конструкцій, а також остеосинтезу високої відкриваючої коригуючої остеотомії великогомілкової кістки;
– розроблено математичні моделі та методи розрахунку для визначення статичних та динамічних властивостей лінійних та нелінійних композиційних матеріалів, метаматеріалів та акустичних кристалів;
– досліджено поширення пружних хвиль у дискретних структурах, неоднорідних композиційних матеріалах, метаматеріалах та акустичних кристалах;
– розв’язано задачі нелінійних коливань однорідних та неоднорідних просторових конструкцій, досліджено ефекти внутрішніх резонансів та перекачування енергії між формами коливань;
– розроблено математичні моделі, методи розрахунку та програмні комплекси для визначення НДС товстостінних гумокордових оболонок та шин у різних умовах експлуатації;
– побудовано теорію тривалої міцності та стійкості стрижневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону.

position
position
position
position
position
position
position
?>
?>
вверх