Архітектура та урбаністична екологія
(Секція «Архітектура»)

Засновник:

Петров Олег Борисович

професор,, заслужений архітектор УРСР, Почесний академік Академії архітектури України, засновник вищої архітектурної освіти Дніпропетровщини, завідувач кафедри архітектурного проектування (1968-1979)


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 5 монографій
  • понад 200 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 5 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 4 доктора архітектури
  • 17 кандидатів наук

Наукові керівники:

Невгомонний Григорій Ульянович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри архітектурного проектування та містобудування, член-кореспондент Академії будівництва України, член Національної спілки архітекторів України


Напрям досліджень:

- екологічно-містобудівні форми реновації депресивних територій великого міста;
- системні аспекти екологічно-містобудівних трансформацій каркасу Дніпра;
- функціонально-планувальна реорганізації промислових територій для рекреаційного використання;
- екологічно-містобудівні підходи до трансформації кінематичних і мобільних систем в структурі планувального каркасу Дніпра;
- екологічно-містобудівні особливості трансформації цивільних будівель та їх комплексів у складі планувальної структури великого міста (на прикладі м. Дніпро)


Наукові досігнення:

– біля 300 проектних розробок;

– понад 50 втілених у життя проектів громадських, житлових, промислових та містобудівних об’єктів;

– за період існування вищої архітектурної освіти Дніпропетровщини 20 випускників ДІБІ – ПДАБА стали лауреатами Державної премії України в галузі архітектури

position
position
position
position
position
position
?>
?>
вверх