Креативна економіка, зелене будівництво та регіональний розвиток у глобальній економічній системі

Засновник:

Орловська Юлія Валеріївна

доктор економічних наук, професор, , завідувач кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, член Української спілки економістів-міжнародників; академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, заслужений працівник освіти України


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 22 монографії (в тому числі 3 одноосібні)
  • 5 підручників
  • 8 наукових статей у виданнях наукометричних баз Scopus та Web of Science та більш як 150 статей у фахових виданнях України категорії Б.

Розроблено:

Отримано:

Підготовлено (за весь період):

  • 2 доктора економічних наук
    1 доктор філософії (PhD-програма) зі спеціальності «Економіка»
  • 12 кандидатів економічних наук

Наукові керівники:

Орловська Юлія Валеріївна

Чала Вероніка Сергіівна

Фісуненко Павло Анатолійович


Напрям досліджень:

- становлення постіндустріальної креативної глобальної економіки;
- проблеми розвитку креативної функції глобальних міст;
- мегаполіси як центри креативізації глобальної економіки;
- інтелектуалізація глобальної економіки;
- функціонування циркулярної та низьковуглецевої економіки в світі та в Україні;
- розвиток будівельної сфери та кластери зеленого будівництва в регіонах України;
- економіка зеленого будівництва в ЄС та Україні;
- сталий розвиток соціо-еколого-економічних систем регіонів України в умовах глобалізації та європейської інтеграції;
- екологічні чинники міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС;
- інвестиційні стратегії регіонального розвитку;
- ревіталізація та структурна реновація економіки старопромислових регіонів


Наукові досігнення:

– модель та методика розробки й адміністрування інформаційно-аналітичної платформи Програми розвитку зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України;

– функціональна імітаційно-орграфова модель прогнозування соціо-еколого-економічних ефектів від впровадження адресних заходів економічної політики розвитку зеленого житлового будівництва;

– проект інноваційної трансформації та диверсифікації економіки Дніпропетровської області в контексті європейських програм ревіталізації міст та територій;

– поліструктурна модель промислової політики з екологічними обмеженнями;

– система моделювання еколого-економічних факторів проектування та будівництва в інвестиційно- будівельній сфері Дніпропетровського регіону;

– методичні рекомендації щодо оцінки інтегрального показника енергоефективності регіонів України;

– рекомендації щодо формування механізму удосконалення регіональної економічної політики у сфері енергозбереження, зеленого будівництва в умовах євроінтеграції;

– організаційно-економічний механізм підтримки інноваційних структурних змін в старопромислових регіонах України;

– рекомендації щодо розробки стратегії залучення реальних інвестицій в проекти екологізації задля сталого (sustainable) проектування будівництва в регіонах України в умовах євроінтеграції;

– програма системної креативізації соціально-економічних комплексів мегаполісів та глобальних міст України

position
position
position
position
position
position
?>
?>
вверх