Підвищення ефективності робочих процесів будівельних і дорожніх машин і їх супроводження

Засновник:

Хмара Леонід Андрійович

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, Академії підйомно-транспортних наук України, заслужений винахідник України, професор кафедри будівельних та дорожніх машин

За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 5 монографій
  • 35 книг та 6 підручників та навчальних посібників
  • 600 наукових статей

Розроблено:

  • 2 нормативні документи

Отримано:

  • більше 1000 патентів та авторських свідоцтв

Підготовлено:

  • 4 доктори технічних наук
  • 18 кандидатів технічних наук

Наукові керівники:

Напрям досліджень:

Фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- енергоефективні землерийно-маніпуляторні робочі органи для підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин;
- теорія робочих процесів землерийних машин з інтенсифікаторами комбінованої дії;
- наукові основи розробки машин та обладнання для виконання аварійно-рятувальних та поновлювальних робіт в екстремальних умовах при ліквідації наслідків стихійних лих;
- технічні рішення будівельних машин з акумуляторами потенційної енергії;
- формування високоефективних робочих органів, вибір і супроводження будівельних та дорожніх машин.

Наукові досігнення:

  • розроблено і впроваджено технічні рішення високоефективних робочих органів дорожньо-будівельних машин та обладнання (розпушувачі з траєкторно-послідовним розміщенням розпушувальних зубців, розпушувальне обладнання для екскаваторів, відвальні робочі органи для бульдозерів, ковшові робочі органи, каналокопачі);
  •  розроблено технічну документацію та виготовлено дослідні зразки обладнання для робіт з реконструкції та технологічну документацію для ведення відновлювальних робіт при ліквідації стихійних лих та промислових аварій;
  •  розроблені наукові основи вибору і супроводження будівельних та дорожніх машин.

position
position
position
position
?>
?>
вверх