Підвищення ефективності робочих процесів будівельних та дорожніх машин і їх супроводження

Засновник:

Хмара Леонід Андрійович

Доктор технічних наук, професор,, дійсний член Академії будівництва України, заслужений винахідник України, член Президії Міжнародної Асоціації з екології, механізації та автоматизації земляних робіт у господарській діяльності людини (МАЗР), професор кафедри будівельних та дорожніх машин.


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 7 монографій
  • 36 книг та 7 підручників та навчальних посібників
  • 600 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • більше 45 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 4 доктори технічних наук
  • 28 кандидатів технічних наук

Наукові керівники:

Хмара Леонід Андрійович


Напрям досліджень:

- енергоефективні землерийно-маніпуляторні робочі органи для підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин;
- теорія робочих процесів землерийних машин з інтенсифікаторами комбінованої дії;
- наукові основи розробки машин та обладнання для виконання аварійно-рятувальних та поновлювальних робіт в екстремальних умовах при ліквідації наслідків стихійних лих;
- технічні рішення будівельних машин з акумуляторами потенційної енергії;
- формування високоефективних робочих органів, вибір і супроводження будівельних та дорожніх машин.


Наукові досігнення:

– розроблені і впроваджені технічні рішення високоефективних робочих органів дорожньо-будівельних машин та обладнання (розпушувачі з траекторно-послідовним розміщенням розпушувальних зубців, розпушувальне обладнання для екскаваторів, відвальні робочі органи для бульдозерів, ковшові робочі органи, канавокопачі);
– розроблена технічна документація та виготовлені дослідні зразки обладнання для робіт з реконструкції та технологічна документація для ведення відновлювальних робіт при ліквідації стихійних лих та промислових аварій;
– розроблені наукові основи вибору і супроводження будівельних та дорожніх машин.

position
position
position
position
?>
?>
вверх