Будівельні матеріали та вироби

Засновник:

Дібров Геннадій Данилович

доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач кафедри бетонів і в’яжучих (1971-1985)


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 3 монографії
  • 1 підручник та 1 навчальний посібник
  • 90 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 20 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 6 докторів технічних наук
  • 44 кандидата технічних наук

Наукові керівники:

Дерев’янко Віктор Миколайович

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, професор кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, відмінник освіти України

Шпирько Микола Васильович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, академік Академії будівництва України, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності


Напрям досліджень:

- склад, структура та властивості будівельних матеріалів;
- нанотехнології та наноматеріали;
- використання вторинних продуктів різних галузей промисловості для розробки нових ефективних будівельних матеріалів


Наукові досігнення:

– розробки нанотехнологій в будівельному матеріалознавстві;
– модифікація в’яжучих речовин;
– удосконалення сучасних та створення нових методів випробувань будівельних виробів;
– склоемалеві фріти та шлікери;
– розроблення сучасних матеріалів та виробів для будівництва з використанням відходів промисловості, технологій та обладнання для їх виготовлення і застосування;
– сухі будівельні суміші для зовнішнього та внутрішнього оздоблення бетонних, цегляних та оштукатурених поверхонь;
– розробка швидкотвердіючих розчинів для ремонту будівельних конструкцій;
– технологія виготовлення дисперсноармованих розчинів;
– розробка методики приготування нанодисперсних розчинів;
– теоретичні основи використання наносистем у модифікації гіпсових в’яжучих;
– гіпсові в’яжучі на основі фосфогіпсу;
– технологія виготовлення модифікованої стінової кераміки при знижених температурах випалу;
– удосконалення теорії неруйнівних методів визначення міцності будівельних виробів

position
position
position
position
?>
?>
вверх