Будівельні матеріали та вироби

Засновник:

Дерев’янко Віктор Миколайович

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення і гідравліки ДВНЗ ПДАБА

За останні 10 років:

Опубліковано:

 • 15 монографій
 • 11 підручників та навчальних посібників
 • більше 500 наукових статей

Розроблено:

 • 3 нормативних документа

Отримано:

 • 75 авторських свідоцтв та патентів на винахід

Підготовлено:

 • 5 докторів наук
 • 44 кандидата наук

Наукові керівники:

Напрям досліджень:

фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- склад, структура та властивості будівельних матеріалів;
- нанотехнології та наноматеріали;
- використання вторинних продуктів різних галузей народного господарства для розробки нових ефективних будівельних матеріалів.

Наукові досігнення:

 • захисні покриття на основі мінеральних в’яжучих;

 • технологія виготовлення порошкових комплексних добавок;

 • енергозберігаюча технологія виробництва в’яжучих та стінових матеріалів;

 • технологія виробництва теплоізоляційних матеріалів;

 • будівельні матеріали з використанням вторинних продуктів різних галузей народного господарства;

 • методи та засоби визначення властивостей бетонів особливо відповідальних конструкцій.

position
position
position
position
?>
?>
вверх