Безпека об’єктів при виникненні надзвичайних ситуацій та охорона праці в різних сферах життєдіяльності людини

Засновник:

Бєліков Анатолій Серафимович

доктор технічних наук, професор, , завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Міжнародної академії наук нетрадиційних технологій, Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, член галузевої експертної ради НАЗЯВО, судовий експерт Міністерства юстиції України


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 9 монографій
  • 10 підручників та 5 навчальних посібників
  • 210 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 32 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 6 докторів технічних наук
  • 62 кандидати технічних наук

Наукові керівники:

Бєліков Анатолій Серафимович


Напрям досліджень:

- оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд;
- зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів;
- підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення;
- безпека при виконанні спеціальних будівельних робіт монтажників-висотників;
- підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях;
- оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожежі, аварій, стихійних лих);
- профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва;
- безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання);
- оцінка ризику та розробка ефективних заходів в умовах радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва «Радон»;
- проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій;
- розвиток наукових основ підвищення безпеки у протяжних спорудах при розповсюдженні ударних повітряних хвиль;
- підвищення безпеки проведення робіт при ліквідації наслідків, пов’язаних з обрушенням будівель


Наукові досігнення:

– розроблені теоретичні основи і проведене практичне обґрунтування застосування вогнезахисних спінюючих покриттів для забезпечення безпеки експлуатації будівельних конструкцій;
– розробка та дослідження тампонажних матеріалів для кріплення «холодних» нафтових та газових свердловин Західного Сибіру, «гарячих» нафтових та газових свердловин Північного Кавказу;
– проведене науково-технічне обґрунтування використання аварійно-рятувальних комплексів при проведенні робіт, пов’язаних з обрушенням будівель і споруд;
– розроблено та впроваджено міні комплекси АРК-1 та АРК-2, що дозволило підвищити ефективність та безпеку при проведенні аварійно-рятувальних робіт

position
position
position
position
?>
?>
вверх