?>

Безпека в різних сферах життєдіяльності людини та охорона праці

Науковий керівник:

Бєліков Анатолій Серафімович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ДВНЗ ПДАБА, дійсний член Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Міжнародної академії наук нетрадиційних технологій, Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, судово-технічний експерт з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки Міністерства Юстиції України, член науково-методичної комісії з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці Міністерства освіти і науки України, член комісії з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки Міністерства Юстиції України, почесний професор за науковим напрямком.

Опубліковано:

 • 17 монографій
 • 42 підручника та 300 навчальних посібників
 • більше ніж 1000 наукових статей

Розроблено:

 • 12 нормативних документів

Отримано:

 • 107 авторських свідоцтв та патентів на винаходи

Підготовлено:

 • 52 кандидата наук

Напрям досліджень:

фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд;
- зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів;
- підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення;
- безпека при виконанні спеціальних будівельних робіт монтажників висотників;
- підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях;
- оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожежі, аварій, стихійних лих);
- профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва;
- безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання);
- оцінка ризику та розробка ефективних заходів в умовах радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва «Радон»;
- проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій.

Наукові досігнення:

 • розроблені інженерні методики оцінки вогнестійкості і підвищення вогнестійкості дерев’яних та металевих конструкцій з вогнезахисним покриттям;
 • розроблені наукові та практичні обґрунтування ефективності застосування вогнезахисних покриттів;
 • рекомендації з питань радіаційної безпеки та захисту від негативного впливу шуму покладені в основу при розробці «Концепції розвитку міста Дніпропетровська». Аналіз екологічної ситуації при реконструкції житлового фонду п’ятиповерхових будинків перших масових серій забудови (ГЛАВАПУ);
 • розроблено і впроваджено тренажерний комплекс та відпрацьовані методики професійної підготовки монтажників-висотників для виконання спеціальних робіт в екстремальних ситуаціях м. Севастополь;
 • розроблено аварійно-рятувальний комплекс АСК-МФ та створено технічне забезпечення для його використання з мінікомплексом МК1.

position
position
position
position
?>
?>
вверх