Наукові спрямування

Стилістика епістолярного тексту, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика, теорія мовленнєвих жанрів.

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Німецька моварівень В1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Викладач

Подопригора
Анастасія
Михайлівна

Дисципліни

Російська мова (для іноземців)

Українська мова (для іноземців)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

podopryhora.anastasiia@pgasa.dp.uа

Наукова діяльність

2008 р. - Вища освіта: Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Мова та література (російська)», кваліфікація – філолог, вчитель російської мови та літератури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Працює в ПДАБА з 2018 р. на кафедрі інтенсивного навчання іноземним мовам. З 2009 по 2017р.р. працювала в КЗО «СЗШ № 76» ДМР вчителем російської мови. З 2018р. навчається у заочній аспірантурі на кафедрі загального та слов'янського мовознавства за спеціальністю «Російська мова» (ДНУ ім. О.Гончара).

Публікації

Наукові статті:

1. Подопригора А.М. Структурные типы заключительных этикетных формул в эпистолярных текстах XIX века. Лінгвістика. Лінгвокультурологія: «Картина світу у життєдіяльності людини» / За ред. акад. НАНВО України, проф. Ю.О.Шепеля. Дніпро: Акцент ПП, 2020. Т. 16. С. 201 – 213.

2. Подопригора А. М. Синтаксическая характеристика заключительных этикетных формул в русском эпистолярии XIX века. Science and Education a New Dimension. Philology, IX (75), Issue: 257, 2021 Sept. С. 60 — 65.

Методичні вказівки:

1. Подопригора А. М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів підготовчого відділення всіх спеціальностей / Укладач: Подопригора А. М. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 12 с.

2. Подопригора А. М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів підготовчого відділення всіх спеціальностей / Укладач: Подопригора А. М. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. –  12 с.

Тези доповідей:

1. Подопригора А.М. Заключні етикетні формули як обов’язковий компонент епістолярної комунікації в листах XIX століття. Художні феномени в історії та сучасності “Пам’ять та ідентичність”: VI Міжнародна наукова конференція (квітень 2020). С. 82 — 83.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх