Наукові спрямування

Математичне моделювання робочих процесів будівельних машин різного призначення.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Пантелеєнко
Володимир
Іванович

Дисципліни

Будівельна техніка та дорожні машини і обладнання

Будівельна техніка

Основи автоматизації виробничих процесів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 322в (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-73; міськ. 756-33-73;

E-mail

panteleenko.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Доцент Пантелеєнко Володимир Іванович закінчив у 1988 р. механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Будівельні машини та обладнання». У 2003 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Разработка и определение основных параметров оборудования для погружения фундаментов-оболочек» (керівник – професор Хмара Л. А.). У 2005 р. отримав вчене звання доцент.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) навчався в аспірантурі і працював на кафедрі БДМ на посаді інженера НДС, молодшого наукового співробітника, завідувача лабораторією, а потім, після захисту кандидатської дисертації, на посаді доцента цієї ж кафедри. Є автором понад 40 наукових робіт. Має 12 патентів на винаходи. Видав монографію за результатами власних наукових досліджень. Є співавтором підручника для вузів «Дорожні машини».

Публікації

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх