Шифр ради: ДФ 08.051.019

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.019

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Слупської Юлії Сергіївни

на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 13 Механічна інженерія

за спеціальністю 132 Матеріалознавство

Голова ради: д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Академії будівництва України, професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Большаков Володимир Іванович.

E-mail: bolshakov.volodymyr@pgasa.dp.ua

Номер телефону: (056) 756-33-86

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 14.12.2021

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Назва дисертаційної роботи: Особливості моделювання процесів формування структури в зварних з’єднаннях низьковуглецевих низьколегованих сталей

Автор дисертації: Слупська Юлія Сергіївна

Науковий керівник: д.т.н., доцент Бекетов Олександр Вадимович

Дата захисту: 02.02.2022 року, 11.00

Адреса: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ауд. 203)

 

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.

Слупська Юлія Сергіївна

Слупська Юлія Сергіївна

здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії


Висновок про наукову новизну, теоритичне та практичне значення результатів дисертації


Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Берднікової О.М.


Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Бабаченко О.І.


Анотація


Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


?>
вверх