19.12.2019

ЗВІТ ПРО РОБОТУ АКАДЕМІЇ В 2019 РОЦІ І ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2020 РІК

Вітаю вас, шановні співробітники академії, колеги, друзі, всі, хто сумлінно працює, продовжує славні традиції, зустрічає нові виклики сьогодення і розвиває нашу Альма-матер!

В цьому стислому звіті надано аналіз нашої діяльності за рік, а також зосереджено увагу на шляхах вирішення існуючих проблем за окремими складовими нашої діяльності.

 

Організаційні заходи з реструктуризації академії

В 2019 році в академії були здійснені непопулярні, але життєво необхідні заходи з реструктуризації підрозділів з оптимізацією кількості факультетів, скороченням і об’єднанням кафедр. Такі заходи були обумовлені скороченням контингенту студентів, а отже, і скороченням обсягів фінансування, необхідністю об’єднання структурних підрозділів за напрями підготовки студентів, оптимізацією управлінської ланки на рівні деканатів і навчальних інститутів, на рівні кафедр, на рівні допоміжного персоналу.

Нажаль, відбувався і болісний процес скорочення персоналу. Це, насамперед, обумовлено умовами нашого виживання. Керівництво намагалося в цьому процесі зберегти принцип об’єктивності, справедливості і переважання інтересів колективу над особистими інтересами.

Ліквідовано три інститути, на їх базі створено Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій. Замість шести факультетів залишилось п’ять зі зміною назв. З тридцяти восьми кафедр зазнали реорганізації кафедри хімії, інтенсивної лінгвістичної підготовки та навчання іноземних студентів, теоретичної механіки, інформаційно-вимірювальних технологій та систем, системного аналізу та моделювання у теплогазопостачанні. Створено кафедру дизайну та реконструкції архітектурного середовища. Декілька кафедр змінили назву.

В зв’язку з зменшенням фінансування скорочено 36 ставок допоміжно-обслуговуючого персоналу та 63 ставки професорсько-викладацького складу.

Нажаль, за наявними тенденціями процесу реформування вищої освіти, ризик скорочення персоналу буде існувати і надалі. Тому нам необхідно розробити об’єктивні критерії оцінки роботи кожного члена нашого колективу, кожного структурного підрозділу, кожної кафедри в вирішенні загальних задач діяльності академії. Це і за показниками, запропонованими нашим міністерством (абсолютно неприпустимо, що деякі наші викладачі не мають і необхідних 4 пунктів і не можуть входити навіть в групу забезпечення спеціальності), це і критерії діяльності, які уже були розроблені в академії, і відношення до доручень, трудова дисципліна. Над цим ми працюємо і незабаром ці матеріали будуть винесені на обговорення.

?>
вверх