23.05.2018

Зміни до ліцензійних умов: нові вимоги до підготовки іноземних студентів, ліцензування фахової передвищої та післядипломної освіти

Міністерство освіти і науки удосконалило процедуру ліцензування освітньої діяльності – з одного боку з Ліцензійних умов прибрано зайві обмеження до освітньої діяльності, а з іншого – посилена увага до чутливих аспектів цієї сфери. Запроваджені нові види ліцензування – у сфері фахової передвищої та післядипломної освіти, підготовки іноземних студентів.

Відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»  затвердив Уряд України.

Вперше передбачені вимоги для створення дошкільного приватного закладу фізичними особами-підприємцями. Це дозволить покращити ситуацію з нестачею місць в дитсадках. Раніше заклади дошкільної освіти мали право створювати лише юридичні особи.

Вперше  також впроваджено ліцензування освітньої діяльності післядипломної освіти у сферах вищої і фахової передвищої освіти.

«З моменту прийняття Урядом останньої версії Ліцензійних умов у 2015 році виникла потреба в суттєвому удосконаленні змісту вимог до започаткування та впровадження освітньої діяльності на всіх її рівнях. Зокрема, щодо спрощення документальної складової процедури надання дозволу на цю діяльність. Крім того, деякі рівні освіти взагалі не були охоплені ліцензуванням. Наприклад, інтернатура, курси підвищення кваліфікації, підготовка молодших спеціалістів  тощо. І це – попри важливість цих видів навчальної діяльності, зокрема, в контексті зміни підходу до підвищення кваліфікації вчителів, розвитку в Україні освіти дорослих тощо», – пояснив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов.

Тож тепер закладам для отримання ліцензії не потрібно подавати документи, які відносяться до сфери акредитації освітніх програм (освітня програма, навчальний план), замість цього подається концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні. Відсутня вимога щодо подання копій документів про відповідність приміщень санітарним нормам та вимогам правил пожежної безпеки.

Нові зміни також сприятимуть розвиткові та повноцінному впровадженню дуальної освіти в Україні.

У сфері дошкільної освіти знято вимогу щодо ліцензованого обсягу – адже спроможність самого дошкільного закладу провадити виховну діяльність для конкретної кількості дітей є очевидною, а встановлення ліцензованого обсягу для дошкільного закладу призводить до зайвої регуляції цього питання.

У сфері загальної середньої освіти не вимагатиметься підтвердження майнових прав на приміщення на весь строк навчання за певним рівнем, що також лібералізує процедуру дозволу на впровадження середньої освіти, зокрема для приватних закладів.

Водночас посилено вимоги до закладів освіти, що здійснюють підготовку іноземних громадян. Так, для прийняття на навчання іноземців заклад неодмінно повинен мати структурний підрозділ для роботи з іноземними громадянами, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування таких студентів в Україні на законних підставах. Обов’язковими також є наявність житлових приміщень у закладах освіти, придатних для проживання іноземних громадян.

«Ще одна важлива зміна – для отримання ліцензії з правом навчання іноземних громадян один з членів  проектної групи має володіти англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цієї мови», – повідомив Андрій Шевцов.

Щодо ліцензованого обсягу у сферах вищої, післядипломної для осіб з вищою освітою, загальної повної освіти, загальної середньої освіти та фахової передвищої –  то в ліцензії визначатиметься максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття відповідного рівня освіти за відповідною спеціальністю.

Ліцензійні умови вступають у дію після опублікування, та у деяких виключеннях передбачений перехідний період. Це дозволяє закладам повністю відповідати вимогам нових ЛУ. Наприклад, кадрові вимоги щодо кількості членів групи забезпечення, яка є достатньою, набирають чинності з 1 вересня 2019 р.; заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства, і мають намір продовжувати здійснювати таку підготовку, повинні до 31 грудня 2019 р. пройти процедуру ліцензування в установленому законодавством порядку та відповідно до вимог Ліцензійних умов.

За інформацією прес-служби МОН

?>
вверх