14.09.2020

Здійсненна мрія і постійний пошук професора Анатолія Миколайовича Березюка

Народився 18 лютого 1940 року у м. Луцьк Волинської області. Невдовзі родина переїхала на Дніпропетровщину. Його дитинство пройшло у селищі Сурське. І подальша доля Анатолія Миколайовича нерозривно пов’язана з Дніпропетровщиною. Дитина війни – ці слова означають для тисяч і тисяч дітей втрату батьків на війні, босоноге голодне дитинство в тяжкі повоєнні часи. Природна кмітливість і цікавість юнака, жага пізнавати все нове, бажання бути освіченою людиною мали свої результати – Анатолій Березюк закінчив середню школу з золотою медаллю та став студентом Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, а у 1963 р. закінчив з відзнакою факультет Промислового і цивільного будівництва. По державному розподілу молодий спеціаліст А. М. Березюк починає трудову діяльність у м. Кашин, Калінінської області з посади начальника виробничо-технічного відділу, успішно опановував відповідальну, важку, але таку цікаву професію інженера-будівельника та заслужено був призначений старшим виконробом будівельно-монтажного управління, потім головним інженером пересувної механізованої колони.

Отримавши практичний дорогоцінний досвід роботи, інженер А. М. Березюк, сповнений планів та надій, повертається в рідний Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. З грудня 1966 року він був прийнятий на посаду асистента кафедри Технології будівельного виробництва. А у 1968 році, незважаючи на молодий вік, йому довірили відповідальну посаду начальника учбового відділу, яку займав 7 років і зарекомендував себе як талановитий адміністратор і організатор учбового процесу. І далі передбачувано – це посади деканів Архітектурного факультету з 1975 по 1981 рік, потім на протязі 9 років факультету Промислового і цивільного будівництва. Результат – розбудова факультету ПЦБ, збільшення кількості студентів та вагомий внесок у забезпечення навчально-технологічного обладнання навчальних лабораторій та залучення фахівців та професури для роботи в ДІБІ. Вже успішно підготовлена та захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Анатолій Миколайович доцент, а з 1988 р. професор кафедри ТБВ. Він цікаво та висококваліфіковано читає лекції і заслужено користується повагою серед студентів і колег.

Найвагоміші досягнення і внесок професора А. М. Березюка як першого проректора (1990 – 2008 р.) полягає в розвитку та організації нових факультетів та спеціалізацій, покращенні навчального процесу, зокрема, організації студентських практик в крупних будівельних організаціях України, Росії, Прибалтики, Казахстану. Анатолій Миколайович організовував будівельні загони і брав безпосередню участь у будівництві студентських гуртожитків № 5, 6, 7, 8, 9, актової зали, військового полігону в селищі Мирне та табору відпочинку студентів і співробітників на Дніпрі в селі Любимівка.

Дуже багато сил, натхнення та плідної праці доклав Анатолій Миколайович під час перебудови в скрутні для молодої незалежної України роки для адаптації уже ПДАБА до ринкових умов, функціонування академії як навчального закладу. Він очолив організацію нових умов для навчального процесу, корегування навчальних програм згідно з вимогами часу на грунті міжнародного досвіду, залучивши провідних вчених, викладачів, співробітників. При його активній участі започаткована та удосконалена стратегія розвитку міжнародного співробітництва, успішно реалізуються міжнародні програми, серед них з 1998 р. франко-український проект на факультеті ПЦБ для підготовки сучасних кваліфікованих фахівців міжнародного рівня.

Складну роботу на посаді першого проректора Анатолій Миколайович з 1995 р. поєднував із завідуванням однією з найбільших випускових кафедр Технології будівельного виробництва. Естафету керівництва кафедрою Анатолій Миколайович успадкував від професора П. Т. Резніченка (1981 – 1995). Продовжуючи славні традиції, закладені Павлом Трохимовичем, А. М. Березюк піклувався і сьогодні піклується про те, щоб кафедра ТБВ була і є однією з найкращих по всім показникам ефективності роботи. Він зміг об’єднати та розвинути науковий потенціал співробітників кафедри ТБВ на вирішенні наукових та прикладних задач, що є пріоритетними в будівельній галузі України. За час його роботи на кафедрі виховані 3 доктори наук: професори А. І. Білоконь, В. Т. Шалений, І. В. Тріфонов та більше десяти кандидатів наук.

На кафедрі невпинно зростає методично-педагогічний рівень викладачів, використовується в навчальному процесі найсучасніше обладнання – 15 комп’ютерів в спеціалізованому кабінеті, мультимедійна техніка, 3-Д принтер та інше, що дозволяє вважати кафедру однією з найкращих по технічному обладнанню в академії.

Сьогодні викладачі кафедри працюють не лише на будівельному, а також на архітектурному та економічному факультетах, забезпечуючи навчальний процес із 14 спеціальностей. На кафедрі викладається 21 дисципліна, зокрема: «Технологія будівельного виробництва», «Вступ до будівельної справи», «Виробнича база будівництва», «Технологія монтажних і заготівельних робіт» тощо.

Кафедра проводить підготовку магістрів, аспірантів та пошукувачів. Тематика досліджень аспірантів та пошукувачів кафедри спрямована на створення і впровадження в будівельне виробництво та навчальний процес науково-методичних основ удосконалення організаційно-технологічних рішень при виробництві будівельних конструкцій, у тому числі й в умовах реконструкції промислових та цивільних споруд. За останнє десятиліття після закінчення аспірантури кандидатські дисертації захистили такі співробітники кафедри: Р. Б. Папірник, К. Б. Дікарев, О. О. Скокова, Л. В. Кислиця та О. А. Капшук. Нинішній загально кафедральний напрям наукових досліджень – «Удосконалення технології виконання будівельно-монтажних робіт при будівництві та реконструкції промислових та цивільних об’єктів».

Науковими спрямуваннями кафедри і особисто професора А. М. Березюка є діагностика, оцінка технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель і споруд; розробка енергозберігаючих технологій для зведення екологічного житла з використанням місцевих матеріалів. Його науковий вантаж нараховує понад 300 наукових праць, у тому числі 8 монографій, видано 2 навчальних посібники, розроблено та запатентовано більше 30-ти інженерно-технічних рішень.

Поряд з теперішніми досягненнями кафедра ТБВ під керівництвом професора А. М. Березюка піклується про збереження кращих традицій колективу. У день ювілею – 90-річчя з дня народження колишнього ректора ДІБІ та завідувача кафедри ТБВ П. Т. Резніченка було відкрито першу, в нашому виші, іменну аудиторію 318 (липень 2018 р.). У цьому заході взяли участь колеги, учні, однодумці і послідовники П. Т. Резніченка – професори: М. В. Савицький, А. М. Березюк, І. А. Соколов; доценти: І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник, К. Б. Дікарев, М. І. Ганник, О. П. Мартиш; старші викладачі: Л. В. Кислиця, А. М. Гайдар.

Сьогодні професор А. М. Березюк успішно поєднує викладацьку, науково-дослідницьку та громадську роботу. Він – академік Академії будівництва України, академічний радник Міжнародної інженерної академії, лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка М. С. Будникова, відмінник вищої школи та заслужений працівник народної освіти України, обраний почесним професором ПДАБА. За час роботи Анатолій Миколайович нагороджений орденом «Знак Пошани», медаллю «Ветеран труда», знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Кожного дня професор А. М. Березюк щедро ділиться своїм професійним та життєвим досвідом з молодими фахівцями кафедри, та кожним співробітником академії, що потребує його допомоги. Він – ерудована багатогранна людина з різноманітними захопленнями, цікавий співрозмовник з чудовим почуттям гумору. Його уподобання – це наукова та художня література, подорожі та активний відпочинок на природі.

О. П. Мартиш,

к. т. н., доцент,

доцент кафедри

технології будівельного виробництва

?>
вверх