03.04.2023

Завершено конкурс наукових монографій, підручників та навчальних посібників

‼КОНКУРС ЗАВЕРШЕНО, ТВОРЧА РОБОТА ТРИВАЄ
Завершено конкурс наукових монографій, підручників та навчальних посібників, який був оголошений в ПДАБА і брав до уваги роботи, опубліковані протягом трьох найтяжких через епідемію і війну років – з 2020 по нинішній час.
Як ми вже повідомляли, 28 березня на засіданні Вченої ради академії ректор Микола Савицький виконав приємну місію – в урочистій обстановці вручив Дипломи переможцям, авторам найкращих монографій та найкращих підручників чи навчальних посібників.
 Мета конкурсу – сприяння науково-дослідній та навчально-методичній роботі працівників академії, стимулювання їх до професійного зростання, популяризації та поширення передових наукових і навчальних практик, без сумніву, була досягнута. Конкурсна комісія прискіпливо розглянула надані роботи – 17 монографій та 15 підручників, навчальних посібників. Визначено переможців у шести номінаціях.
НАЙКРАЩА МОНОГРАФІЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»:
Перше місце: СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ, НАКОПИЧЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД: колективна монографія / Савицький М. В., Шехоркіна С. Є., Бордун М. В., Данішевський В. В., Адегов О. В., Конопляник О. Ю., Юрченко Є. Л., Ляховецька-Токарєва М. М., Козенко О., Спиридоненков В. А. (під заг. ред. Савицького М. В.)
Друге місце: АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ МОДУЛІВ МІСЯЧНОЇ БАЗИ: колективна монографія / Савицький М. В., Шехоркіна С. Є., Бордун М. В., Данішевський В. В., Нікіфорова Т. Д., Євсєєва Г. П., Шатов С. В., Адегов О. В., Воробйов В. В., Зінкевич О. Г., Ляховецька-Токарєва М. М., Конопляник О. Ю., Коваль О. О., Титюк А. О., Савицький О. М., Шевченко Т. Ю., Юрченко Є. Л., Гайдар А. М., Бондаренко О. І., Лясота О., Марченко І. О., Савицький А. М., Іншаков В. М., Куліченко Н. В., Страшко В. (під заг. ред. Савицького М. В.)
Третє місце: КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ: ВІД ҐРУНТОБЕТОНУ ДО ТЕХНОЛОГІЇ 3D-ДРУКУ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ НА МІСЯЦІ: колективна монографія / Савицький М. В., Бабенко М. М., Бордун М. В., Зінкевич О. Г., Коваль О. О., Конопляник О. Ю., Махінько М. М., Нагорна Т., Нікіфорова Т. Д., Савицький А. М., Савицький О. М., Титюк А. О., Юрченко Є. Л., Федорчук В., Шевченко Т. Ю., Шехоркіна С. Є., Шляхов К. В., Яценко Є. (під заг. ред. Савицького М. В.)
НАЙКРАЩА МОНОГРАФІЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»:
Перше місце: ANDRIANOV I. V. LINEAR AND NONLINEAR WAVES IN MICROSTRUCTURED SOLIDS: HOMOGENIZATION AND ASYMPTOTIC APPROACHES / ANDRIANOV I. V., AWREJCEWICZ J., DANISHEVSKYY V. V.
Друге місце: Вельмагіна Н. О. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: монографія / Вельмагіна Н. О., Єршова Н. М., Шибко О. М.
Третє місце: Каспійцева В. Ю. ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ : монографія / Каспійцева В. Ю., Поліщук С. З., Колесник І. О.
НАЙКРАЩА МОНОГРАФІЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ «СОЦІОГУМАНІТАРНІ НАУКИ»:
Перше місце: Фісуненко П. А. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА : монографія / Фісуненко П. А.
Друге місце: ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ З ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНИХ ФАХІВЦІВ: ДИДАКТИЧНИЙ ТА ВИХОВНИЙ АСПЕКТИ : колективна монографія / Євсєєва Г. П., Савицький М. В., Гладуш В., Новицьта Т. О., Нажа П. М., Баранник О. Ю., Бабенко В. А., Федіна В. Г., Березюк О., Лемешев М., Черепаха Д., Шатов С. В., Гончаров Д., Рудін А. А., Палій Є., Колохов В. В., Аміруллоєва Н. В., Богуславська Л. Г., Ткач О., Волкова С. П., Складановська М. Г., Савош Г. П., Лисенко Г. І. (під заг. ред. Євсєєвої Г. П.)
Третє місце: Орловська Ю. В. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА : монографія / Орловська Ю. В., Кахович О. О.
НАЙКРАЩИЙ ПІДРУЧНИК (НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК)» ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»:
Перше місце: МАШИНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ. АТЛАС КОНСТРУКЦІЙ (КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ. КОНСТРУКЦІЇ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КРЕСЛЕННЯ. ГІДРАВЛІЧНІ СХЕМИ. ІННОВАЦІЙНІ РОБОЧІ ОРГАНИ. Література) : навч. посіб. / Хмара Л. А., Кириченко І. Г., Шатов С. В., Голубченко О. І., Кроль Р. М., Холодов А. П.
Друге місце: ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА : підручник / Бєліков А. С., Коваленко О. В., Папірник Р. Б., Бунько Т. В., Соколов І. А., Харченко В. В., Дзюбан О. В., Налисько М. М., Матюшенко І. М., Несін О. А.
Третє місце: ЕРГОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ : навч. посібник / Бєліков А. С., Шаломов В. А., Кульбач А. А., Калда Г. С., Коваленко О. В., Бородіна Н. А., Третьяков О. В., Данченко Ю. М.
НАЙКРАЩИЙ ПІДРУЧНИК (НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК)» ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»:
Перше місце: Яковишина Т. Ф. АДАПТАЦІЯ ЄС ДО ЗМІН КЛІМАТУ ТА СТІЙКІ УРБОЕКОСИСТЕМИ / Яковишина Т. Ф.
Друге місце: Єршова Н. М. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НАДІЙНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: підручник / Єршова Н. М.
НАЙКРАЩИЙ ПІДРУЧНИК (НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК)» ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ «СОЦІОГУМАНІТАРНІ НАУКИ»:
Перше місце: Євсєєва Г. П. ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / Євсєєва Г. П., Богуславська Л. Г., Рощина Ю. М.
Друге місце: Євсєєва Г. П. РОБОЧИЙ ЗОШИТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : підручник для іноземних студентів / Євсєєва Г. П., Богуславська Л. Г., Рощина Ю. М.
Третє місце: Баранник О. Ю. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ. ПРАКТИКА : навч. посібник / Баранник О. Ю.
Щирі вітання переможцям конкурсу і побажання нових здобутків усім творчим особистостям академії задля розвитку освіти і освіченості в українському суспільстві!
?>
вверх