06.05.2024

Засідання кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

3 травня 2024 р. на засіданні кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою було обговорено та затверджено проєкти освітніх програм спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та 192 «Автомобільні дороги та аеродроми»:
– Проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (гарант к.е.н., доцент Кульбака О.М.);
– Проєкт освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (гарант к.т.н., доцент Ішутіна Г.С.);
– Проєкт освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (гарант д.т.н., проф. Кірічек Ю.О.);
– Проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Автомобільні дороги та аеродроми» (гарант к.т.н., доцент Балашова Ю.Б.);
– Проєкт освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (гарант к.т.н., доцент Дем’яненко В.В.);
– Проєкт освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (гарант к.т.н., доц. Трегуб О.В.).

?>
вверх