15.11.2022

Запорізька Січ – джерело державності України

Продовжуємо цикл відкритих науково-популярних лекцій  “Незламність української нації: історія та сьогодення”. “Запорізька Січ – джерело державності України”- такою була тема лекції, яку прочитав

14 листопада Андрій ПЕРЕТОКІН, доцент кафедри УДІД ПДАБА.

…ТУТ НЕ ІСНУВАЛО НІ ФЕОДАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ, НІ КРІПАЦТВА; ПАНУВАЛА РІВНІСТЬ МІЖ УСІМА КОЗАКАМИ. У СІЧІ ПАНУЮЧОЮ БУЛА ВИБОРНА СИСТЕМА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАЛА КОЗАЦЬКА РАДА…

Державність — це комплекс тих інститутів економіки, політики, культури, які діють на території, населеній національним колективом, які зв’язують його в компактну цілість та забезпечують його розвиток у сучасному і майбутньому.

Державність — це устрій усього матеріального і духовного буття цілого народу.

«Нація без державності є покалічений людський колективний організм… Адже, як і у всякої індивідуальної істоти на землі, найперша потреба — це зберегти своє життя, забезпечити його розвиток, передати спадщину в наступні покоління, так і для кожної нації власна держава є найкращим засобом збереження життя і розвитку…»

Зміст державності є значно ширшим порівняно з поняттям «держава». Державність є своєрідним фундаментом, корінням держави, а остання, у свою чергу, є однією із складових — своєрідним вінцем державності.

На превеликий жаль, для українського народу становлення національної державності відбувалося досить складно й упродовж тривалого часу. Однак, незважаючи на всі труднощі, Українська державність укріпилася і має свою давню історію.

Саме у добу козацтва продовжували розвиватись традиції Українського державотворення, зародилась ідеологія Української національної державності, яку сприйняли не лише козацька старшина і шляхта, а й широкі народні маси.

М. Костомаров назвав Запорозьку Січ «християнською козацькою республікою». Тут не існувало ні феодальної власності на землю, ні кріпацтва; панувала рівність між усіма козаками. У Січі пануючою була виборна система органів управління, контроль за діяльністю яких здійснювала козацька рада. Козаки сприймали все через призму усталених звичаїв та традицій. Нажаль у козацькій державності був один недолік – побудова державності не на етнічній основі, а на морально-психологічній та релігійній. По-друге, спостерігався деформований варіант державності, а саме – могутнє військо, озброєння та примітивний економічний сектор (відсутність власної фінансової системи, погано розвинені  міста та інфраструктура).

Отже, Запорозька Січ була лише своєрідною, перехідною моделлю між справжньою повноцінною державою та професійною общиною.

У 2014-му Україна зупинила вторгнення російської регулярної армії та зберегла свою державність.

І сьогодні ми не лише боремося з росією, а і перемагаємо її – як силою зброї на фронті, так і на дипломатичному напрямі. Попри перевагу ворога, українці зупиняють агрессора, звільнюють анексовані території і продовжують рух в напрямі європейської інтеграції.

 

Повністю переглянути лекцію А. ПЕРЕТОКІНА можна на нашому youtube -каналі за посиланням https://youtu.be/q3d2o_C3X7o

?>
вверх