16.09.2021

Залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми «Підприємницька діяльність»

На освітню програму «Підприємницька діяльність» другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» надійшли рецензії та відгуки від директора ТОВ «Таргет ХХІ» Лошкарьова Д.М., заступника директора Приватного будівельно-монтажного підприємства «Строїтель-П» Яланської Т.А., директора ТОВ «Кар’єрбуд» Круглова О.Г., директора ТОВ «Міськбуд-Дніпро» Попова А.А., голови ГО «АПСЕБ» Прокопець Р.О., в.о. директора ТОВ «Торговий дім «Агро-спектр» Фоменкова С.Г., голови Наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційних фонд «ДЗДІПІ ПРОФІТ» Шевчука К.Д.

Всі рецензії, відгуки та побажання розглянуті академічною спільнотою та здобувачами освіти.

Сподіваємося на подальшу співпрацю з роботодавцями наших випускників!

Рецензії:

ТОВ «Торговий дім «Агро-спектр»

ТОВ «Кар’єрбуд»

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційних фонд «ДЗДІПІ ПРОФІТ»

ГО «АПСЕБ»

Приватне будівельно-монтажне підприємство «Строїтель-П»

ТОВ «Таргет ХХІ»

ТОВ «Міськбуд-Дніпро»

?>
вверх