02.06.2021

Захист робіт магістрів освітньо-наукової програми “Автомобільні дороги і аеродроми” спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”

На кафедрі автомобільних доріг, геодезії та землеустрою 24 травня 2021 року в дистаційному форматі з використанням Microsoft Teams відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів гр. АДА-19мн В. Вініченка, М. Голибіна, Д. Давтяна, Є. Курочки освітньо-наукової програми «Автомобільні дороги і аеродроми». Державна екзаменаційна комісія працювала у складі завідувача кафедри, докт. техн. наук., проф. Ю. О. Кірічека, канд. техн. наук, доц. В. В. Дем’яненка, канд. техн. наук, доц. Ю. Б. Балашової, канд. техн. наук, доц. П. І. Несєврі, ас. І. Г. Андреєвої та під керівництвом заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області С. С. Кочана, який є Головою комісії.
Тематика магістерських робіт була сформована згідно кафедральної тематики науково-дослідних робіт, а керівництво робіт забезпечував канд. техн. наук, доц. О .В. Трегуб. Під час виконання кваліфікаційних робіт підняті актуальні проблеми сьогодення дорожнього будівництва та використані сучасні комп’ютерні програмні комплекси, в тому числі: Autocad Civil 3D,
PLAXIS та інші.
Позитивне враження викликає кваліфікаційна робота Давида Давтяна на тему: «Удосконалення методики розрахунку та проєктування жорстких дорожніх одягів з урахуванням пружних та пластичних деформацій основи». Актуальність його роботи полягає у тому, що сучасні тенденції до зростання транспортних навантажень на автомагістралях зумовлюють необхідність
підвищення жорсткості і міцності дорожніх одягів – монолітних та збірних цементобетонних, дорожнього одягу із основою з кам’яних матеріалів, укріплених цементом та ін. В результаті виконання надані пропозиції щодо удосконалення методики розрахунку та проєктування жорстких дорожніх одягів.
Оригінальністю постановки задачі виділяється робота Євгенія Курочки на тему: «Обґрунтування конструкції дорожнього одягу з шарами із закріплених ґрунтів», яка є актуальною з точки зору сучасної оцінки придатності ґрунтів в будівництві автодоріг, встановлення оптимальної кількості в’яжучого матеріалу у відповідності до критеріїв міцності при проектуванні нежорсткого дорожнього одягу з шаром основи із закріпленого ґрунту. Запропонований алгоритм оптимізації конструкції дорожнього одягу коригуванням параметрів шару із закріпленого ґрунту дозволяє виконати розрахунки дорожнього одягу з забезпеченням необхідних критеріїв міцності за будівельними нормами та економічності конструкції.
Про високий рівень виконаних магістерських робіт та якість підготовки здобувачів вказують і отримані відмітки – тільки «добре» та «відмінно». Так тримати! Вітаємо наших випускників з перемогою та бажаємо успіхів у кар’єрному шляху!

?>
вверх